Foretak som starter på V i Bodø med bransjen Oppdrett av annet storfe (1420)