Foretak som starter på V i Sandefjord med bransjen Handel med elektrisitet (35140)