Foretak som starter på V i med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)