Foretak som starter på V med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)