Foretak som starter på V i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)