Foretak som starter på V i Oslo med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)