Foretak som starter på V i Bodø med bransjen Annen forebyggende helsetjeneste (86904)