AS som starter på W i Øvre Eiker med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)