AS som starter på W med bransjen Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45111)