AS som starter på W i Indre Fosen med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)