AS som starter på W i med bransjen Eiendomsforvaltning (68320)