Foretak som starter på W i Ål med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)