Foretak som starter på W i Ålesund med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)