Foretak som starter på W i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)