AS som starter på X i med bransjen Elektrisk installasjonsarbeid (43210)