AS som starter på X i med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)