AS som starter på X i med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)