AS som starter på X i med bransjen Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers (46180)