Foretak som starter på X i Løten med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)