Foretak som starter på X i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)