AS som starter på Y med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)