Foretak som starter på Y i Risør med bransjen Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted (23990)