Foretak som starter på Y i Bodø med bransjen Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur (3211)