Foretak som starter på Y i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)