Foretak som starter på Y i Risør med bransjen Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin (8120)