AS som starter på Z i Bærum med bransjen Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45111)