Personlig styre-CV

Siri Merete Kalvatn
Beskrivelse

Siri har jobbet internasjonalt og har erfaring fra ulike bransjer med hovedvekt innen olje/gass og telekom. Hun har lang erfaring som kursholder og instruktør, både innen IT-verktøy, prosessforbedringer og implementering av ulike arbeidsrutiner og verktøy, samt teamutvikling og motivasjon. Bred erfaring fra fasilitering av prosjekter, innsalg og workshops. Fagområder som hun har god kjennskap til er drift og vedlikeholdsstyring i oljeindustrien, samt hele verdikjeden innen innkjøp/strategisk anskaffelse. I tillegg har hun erfaring innen softwareutvikling, fra spesifikasjon til ferdig løsning, og alle steg fra innsalg til leveranse, samt implementering, opplæring, oppfølging og support. Hun innehar kompetanse innen prosjektledelse både fra strategiske forbedringsprosjekter, endringsledelse og rene implementeringsprosjekter. Det siste året har kompetansen blitt supplert med erfaring fra teamanalyse og teambygging, samt jobbet mye med salgsprosesser. Trives med å jobbe i team, bygge nettverk og jobbe med strategiske utvkliklingsplaner.

Bilde StyreCV
Tilgang personlig informasjon

Ønsker du tilgang til flere personers detaljerte kvalifikasjoner, erfaringsgrunnlag, styre ønsker og kontakt data. Trykk her

Styreverv
Foretak
Periode
Styrets leder
2009
Styre­medlem
2015
Nestleder styre
2018
Styre­medlem
2018
Språk
Nivå
Norsk
Avansert
Engelsk
Videregående
Tysk
Basis

Stillingstittel

Foretak

Periode

Prosjektkoordinator

Markeds- og Mediaskolen
1984 - 1986

Selvstendig næringsdrivende

Kursholder
1984 - 1986

Edb-konsulent

CMA Contiki
1984 - 1986

Managementkonsulent

Inventura AS (Input AS)
1984 - 1986

Selvstendig næringsdrivende

Oppdrag hos Statoil - IT-implementering, Oppdrag hos Odfjell Drilling - Innkjøpsforbedring

Zafran AS
1984 - 1986

Prosjektleder

Senior konsulent og fasilitator - utleid til stort prosjekt i Statoil

Karabin AS
1984 - 1986

Prosjektleder

UPTIME Centre of Competence AS
1984 - 1986
Bransjeerfaring

EDB/IT

Salg

Kontor og administrasjon

Ledelse

Organisasjon og forening

Energi, olje/gass/elektrisitet

Reiseliv

Telekom

Utdannelse
Skole
Periode

Bachelor of Science (BSc)

Universitetet i Bergen
1988 - 1991