Eli Sævareids roller og relasjoner (71p)

Kvinne, Født: 1958

Styrets leder


Styre­medlem


Vara­medlem


Adm. direktør


Kontakt­person


Vår management CV inneholder historiske roller.

Klikk her for å få se den for Eli Sævareid.

Rangering antall relasjoner (211 personer)

Rangering styrescore verdi (211 personer)

Forklaring styrescore:

Styrescore er en modell som vurderer din personlige styreverdi i det norske markedet. 100 poeng er maksimal styreverdi, 0 er minimal styreverdi. For å få en høy styreverdi (+50p) så tilsier det at du må sitte i tunge og ansvarsfulle styreverv. Har du en lav eller helt normal styreverdi (10-50p) så sitter du trolig i selskap som er unoterte, typiske SMB bedrifter og med forholdsvis begrenset økonomisk og juridisk ansvarsomfang. Typiske bedrifter som ofte kommer under 10 poeng er bla nyetablerte selskap eller selskap med svært begrenset økonomisk ansvar. For å komme frem til din styreverdi så vurderer modellen hvilke styreverv du har i dag. Samtidig analyserer vi disse styreengasjementene på viktige områder som juridisk faktorer, regnskapsbalansen, gjeldsansvar, selskapsstruktur, størrelsesbegreper, styresammensetning etc.