Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Svein-Erik Rustad

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 15 546 416 og med ett samlet driftsresultat på 2 546 266. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agder Energi AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 14 092 237 2 383 702
Agder Energi Nett AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 454 179 162 564
Svein-erik Rustad Innehaver 2011 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Agder Energi Nett AS Vara­medlem 2015 - 2017
Otera Samferdsel AS Vara­medlem 2011 - 2011
Otera AS Vara­medlem 2006 - 2011
Otera Montasje AS Vara­medlem 2005 - 2010
Otera Montasje AS Vara­medlem 2005 - 2010

Agder Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi AS - 981952324
Handel med elektrisitet
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
166
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 092 237 000
Personalkostnader
811 168 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 092 565 000
Egenkapital
4 082 478 000
Gjeld
18 938 267 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 18 12 16
Kontantstrøm fra drift 18 5 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 64 40 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 092 237 13 980 287 10 223 080
Driftsresultat 2 383 702 966 897 1 062 267
Resultat før skatt 1 134 847 -203 792 249 642
Ordinært resultat 1 134 847 -203 792 249 642
Årsresultat 1 121 258 -198 231 486 626
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 092 565 18 384 106 17 431 119
Sum omløpsmidler 3 928 180 4 231 673 3 399 969
Sum eiendeler 23 020 745 22 615 779 20 831 088
Sum egenkapital 4 082 478 3 526 565 4 564 678
Sum langsiktig gjeld 12 820 367 11 987 771 11 397 079
Sum kortsiktig gjeld 6 117 900 7 101 443 4 869 331

Agder Energi Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Nett AS - 982974011
Distribusjon av elektrisitet
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Vara­medlem 2015 2017 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
183
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 454 179 000
Personalkostnader
87 142 000
Lederlønn
2 001 000
Anleggsmidler
5 647 344 000
Egenkapital
977 990 000
Gjeld
5 449 926 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 16 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 53 35 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 454 179 1 358 144 1 334 521
Driftsresultat 162 564 16 196 271 449
Resultat før skatt 50 302 -41 480 166 740
Ordinært resultat 50 302 -41 480 166 740
Årsresultat 50 302 -41 480 166 740
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 647 344 5 390 354 5 324 277
Sum omløpsmidler 780 572 977 584 758 290
Sum eiendeler 6 427 916 6 367 938 6 082 567
Sum egenkapital 977 990 908 390 1 002 628
Sum langsiktig gjeld 4 245 639 3 978 744 4 000 309
Sum kortsiktig gjeld 1 204 287 1 480 804 1 079 631

Svein-erik Rustad

Foretaksinfo
(Aktiv) Svein-erik Rustad - 996508714
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Thistedahls gate 7, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2011 Aktiv 9,6 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,6 år

Otera Samferdsel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Otera Samferdsel AS - 995845059
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2011 < 1 år

Otera AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Otera AS - 989249819
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Stemmane 4 C, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2011 4,7 år

Otera Montasje AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Otera Montasje AS - 885086772
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2010 5,2 år

Agder Energi Belysning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agder Energi Belysning AS - 982974178
Ikke tilgjengelig
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 4,3 år