Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Grethe Ruud Wirum

Rapportdato: 2020-06-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 115 597 og med ett samlet driftsresultat på 10 164. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Segelstadseterlia Velforening Nestleder styre 2020 - Aktiv 0 0
Den Norske Revisorforening Styre­medlem 2018 - Aktiv 70 495 6 204
Revisorforeningen Oslo Akershus Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Lillestrøm Næringsråd Nestleder styre 2017 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 0
Slm Revisjon AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 45 102 3 960
Rwr AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Lillestrøm Håndballklubb Nestleder styre 2013 - 2016
Slm Revisjon AS Vara­medlem 2012 - 2013

Segelstadseterlia Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Segelstadseterlia Velforening - 924410833
Eiendomsforvaltning
C/o Ingvild Johansen Haugnes Majorstuveien 25b, 0367 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 Aktiv < 1 år

Den Norske Revisorforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Den Norske Revisorforening - 980374068
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 495 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 881 000
Egenkapital
86 242 000
Gjeld
18 310 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 14 20 16
Kontantstrøm fra drift 7 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 92 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 495 95 716 81 391
Driftsresultat 6 204 28 921 10 510
Resultat før skatt 3 006 19 670 6 230
Ordinært resultat 3 006 19 670 6 230
Årsresultat 3 006 19 670 6 230
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 881 3 983 3 869
Sum omløpsmidler 100 670 104 370 79 388
Sum eiendeler 104 551 108 353 83 256
Sum egenkapital 86 242 83 236 63 565
Sum langsiktig gjeld 3 524 3 224 3 204
Sum kortsiktig gjeld 14 786 21 894 16 487

Revisorforeningen Oslo Akershus

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisorforeningen Oslo Akershus - 980461203
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
C/o Partner Revisjon AS Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år

Lillestrøm Næringsråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillestrøm Næringsråd - 918682023
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Slm Revisjon AS Skedsmogata 3a, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 2,9 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,9 år

Slm Revisjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Slm Revisjon AS - 972412112
Revisjon
Skedsmogata 3a, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2013 1 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 102 000
Personalkostnader
30 619 000
Lederlønn
1 232 000
Anleggsmidler
863 000
Egenkapital
1 500 000
Gjeld
14 415 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 69 77 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 45 102 41 034 41 371
Driftsresultat 3 960 4 529 6 558
Resultat før skatt 2 829 3 301 4 781
Ordinært resultat 2 829 3 301 4 781
Årsresultat 2 829 3 301 4 781
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 863 1 581 1 727
Sum omløpsmidler 15 052 13 816 16 213
Sum eiendeler 15 915 15 397 17 940
Sum egenkapital 1 500 2 101 300
Sum langsiktig gjeld 2 250 3 000 3 780
Sum kortsiktig gjeld 12 165 10 296 13 860

Rwr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rwr AS - 989321099
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Romeriksgata 83, 2003 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 000
Egenkapital
106 000
Gjeld
573 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 2
Totalt 39 41 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -4 -4
Resultat før skatt 557 273 495
Ordinært resultat 557 273 495
Årsresultat 557 273 495
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 50 50 310
Sum omløpsmidler 629 335 517
Sum eiendeler 679 385 827
Sum egenkapital 106 109 307
Sum langsiktig gjeld 4 2 4
Sum kortsiktig gjeld 569 274 517

Lillestrøm Håndballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillestrøm Håndballklubb - 876184532
Idrettslag og -klubber
Leiraveien, 2003 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2016 2,9 år