Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Ottar Trøseid

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 179 og med ett samlet driftsresultat på 48. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Storsjøkoret Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2012 - Aktiv 0 0
Grendevegen Berg- Syningom Nestleder styre 2013 - Aktiv 0 0
Austvatn Skogring Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 0
Austvasskraft AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 179 48
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 179 48

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Austvatn Skogsdrift DA Styre­medlem 2016 - 2017
Austvatn Maskin DA Styrets leder 2013 - 2014
Austvatn Maskin DA Styre­medlem 2005 - 2013
Sønsterud Eiendom AS Styre­medlem 2000** - 2005
Lørenveien 39 AS Styre­medlem 2000** - 2006
Trøseid Harald O Styrets leder 2000** - 2019
Trøseid Harald O Styrets leder 2000** - 2019

Storsjøkoret

Foretaksinfo
(Aktiv) Storsjøkoret - 975597067
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
C/o Harald Trøseid Syningomvegen 35, 2134 Austvatn
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 3 år
Styrets leder 2012 Aktiv 8,4 år

Grendevegen Berg- Syningom

Foretaksinfo
(Aktiv) Grendevegen Berg- Syningom - 988612820
Eiendomsforvaltning
C/o Mette D. Antonsen Syningomvegen 60, 2134 Austvatn
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 Aktiv 7,3 år

Austvatn Skogring

Foretaksinfo
(Aktiv) Austvatn Skogring - 971294000
Tjenester tilknyttet skogbruk
, 2134 Austvatn
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,6 år

Austvasskraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austvasskraft AS - 983640001
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
, 2134 Austvatn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
179 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
393 000
Egenkapital
86 000
Gjeld
595 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 14
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 64 2 20
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 179 147 206
Driftsresultat 48 -19 -22
Resultat før skatt 48 -40 -30
Ordinært resultat 48 -40 -30
Årsresultat 48 -40 -30
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 393 400 425
Sum omløpsmidler 288 241 453
Sum eiendeler 681 641 878
Sum egenkapital 86 38 78
Sum langsiktig gjeld 35 49 221
Sum kortsiktig gjeld 560 554 579

Austvatn Skogsdrift DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austvatn Skogsdrift DA - 986717412
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
, 2134 Austvatn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Austvatn Maskin DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austvatn Maskin DA - 988398969
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
V/ Øystein Lerdalen, 2133 Gardvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Styre­medlem 2005 2013 8,3 år

Sønsterud Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sønsterud Eiendom AS - 952787829
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/ Helge Strætkvern Konglebækvegen 20, 2270 Flisa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 327 000
Personalkostnader
125 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 986 000
Egenkapital
5 808 000
Gjeld
1 004 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 81 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 327 1 127 3 731
Driftsresultat 535 384 3 033
Resultat før skatt 547 346 2 365
Ordinært resultat 547 346 2 365
Årsresultat 547 346 2 365
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 986 3 588 2 912
Sum omløpsmidler 2 827 3 102 4 044
Sum eiendeler 6 813 6 690 6 956
Sum egenkapital 5 808 5 612 5 615
Sum langsiktig gjeld 343 429 561
Sum kortsiktig gjeld 661 650 780

Lørenveien 39 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lørenveien 39 AS - 961161746
Ikke tilgjengelig
Lørenv 39, 0513 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Trøseid Harald O

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trøseid Harald O - 869314242
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
Syningomvegen 35, 2134 Austvatn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,8 år

Fellesslakteriet Bygninger AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fellesslakteriet Bygninger AS - 915409091
Ikke tilgjengelig
Ludvig Engesv 15, 1701 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2006 5,2 år