Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjetil Messelt Brattlien

Rapportdato: 2021-04-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Brattlien Innehaver 2008 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt Styre­medlem 2017 - 2019

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt - 958254318
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sognsveien 72, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
317
Styremedlemmer
0
Omsetning
626 621 000
Personalkostnader
362 166 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
172 165 000
Egenkapital
333 017 000
Gjeld
153 492 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 66
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 626 621
Driftsresultat 39 955
Resultat før skatt 38 055
Ordinært resultat 38 055
Årsresultat 38 055
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 172 165
Sum omløpsmidler 314 342
Sum eiendeler 486 507
Sum egenkapital 333 017
Sum langsiktig gjeld 279
Sum kortsiktig gjeld 153 213

Brattlien

Foretaksinfo
(Aktiv) Brattlien - 993236365
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Korningsveien 21, 1482 Nittedal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2008 Aktiv 12,5 år