Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anders Hem

Rapportdato: 2021-04-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 127 og med ett samlet driftsresultat på 31. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anders Hem Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
A. Hem AS Styrets leder 2019 - Aktiv 127 31
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 127 31

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Anders Hem Styrets leder 2003 - 2019

Anders Hem

Foretaksinfo
(Aktiv) Anders Hem - 986222804
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Håkons gate 7, 3257 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,9 år
Styrets leder 2003 2019 15,5 år

A. Hem AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A. Hem AS - 922416907
Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Håkons gate 7, 3257 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
53 000
Gjeld
11 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 91
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 127
Driftsresultat 31
Resultat før skatt 23
Ordinært resultat 23
Årsresultat 23
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 64
Sum eiendeler 64
Sum egenkapital 53
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 11