Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Fredrik Haugsgjerd

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 276 og med ett samlet driftsresultat på 261. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fredrik Haugsgjerd Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Abnor AS Styrets leder 2000** - Aktiv 276 261
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 276 261

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fredrik Haugsgjerd Styrets leder 2004 - 2019

Fredrik Haugsgjerd

Foretaksinfo
(Aktiv) Fredrik Haugsgjerd - 987619791
Melkeproduksjon på storfe
Haugsgjerdvegen 25, 5554 Valevåg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,9 år
Styrets leder 2004 2019 14,4 år

Abnor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abnor AS - 983677460
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Båtastøveien, 5680 Tysnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
69 000
Egenkapital
4 530 000
Gjeld
79 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 78 30
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 276 225 0
Driftsresultat 261 206 -13
Resultat før skatt 208 199 51
Ordinært resultat 208 199 51
Årsresultat 208 199 51
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 69 69 0
Sum omløpsmidler 4 540 4 318 4 303
Sum eiendeler 4 609 4 386 4 303
Sum egenkapital 4 530 4 322 4 123
Sum langsiktig gjeld 15 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64 64 180