Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anna Catharina Astrup

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 155 181 og med ett samlet driftsresultat på 28 188. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Astrup Fearnley Museet AS Nestleder styre 2018 - Aktiv 52 123 4 976
Milgis Stiftelsen (norge) Styre­medlem 2016 - Aktiv 1 149 -1 050
AS Meraker Brug Nestleder styre 2016 - Aktiv 33 164 6 301
Astrup Fearnley AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 961 903 -63 648
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styre­medlem 2013 - Aktiv 103 765 91 573
Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup Styre­medlem 2013 - Aktiv 3 077 -9 964

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Astrup Fearnley Museet AS Styre­medlem 2006 - 2018
AS Meraker Brug Styre­medlem 2013 - 2016
AS Meraker Brug Vara­medlem 2008 - 2013
Astrup Fearnley AS Vara­medlem 2010 - 2010
Astrup Fearnley AS Vara­medlem 2010 - 2010
Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup Vara­medlem 2009 - 2013

Astrup Fearnley Museet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Museet AS - 952469029
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Albert Nordengens Plass 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2006 2018 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
86
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 123 000
Personalkostnader
18 668 000
Lederlønn
1 293 000
Anleggsmidler
1 495 000
Egenkapital
12 852 000
Gjeld
4 772 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 14 2 16
Kontantstrøm fra drift 18 1 18
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 34 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 52 123 52 518 62 570
Driftsresultat 4 976 405 7 321
Resultat før skatt 4 967 348 7 190
Ordinært resultat 4 967 348 7 190
Årsresultat 4 967 348 7 190
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 495 976 448
Sum omløpsmidler 16 130 12 758 12 942
Sum eiendeler 17 625 13 735 13 389
Sum egenkapital 12 852 7 885 7 537
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 772 5 850 5 853

Milgis Stiftelsen (norge)

Foretaksinfo
(Aktiv) Milgis Stiftelsen (norge) - 917846979
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Biskop Grimelunds vei 17, 0374 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 149 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
8 254 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 37 83 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 149 2 531 101
Driftsresultat -1 050 614 56
Resultat før skatt 706 1 123 687
Ordinært resultat 706 1 123 687
Årsresultat 706 1 123 687
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 3 553
Sum omløpsmidler 8 254 7 623 3 080
Sum eiendeler 8 254 7 623 6 633
Sum egenkapital 8 254 7 548 6 425
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 75 208

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 Aktiv 4,1 år
Styre­medlem 2013 2016 3 år
Vara­medlem 2008 2013 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
1 358 000
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 913522362
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,9 år
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
961 903 000
Personalkostnader
698 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 268 595 000
Egenkapital
1 582 437 000
Gjeld
515 593 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 7 5
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 10 35 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 961 903 984 268 1 016 062
Driftsresultat -63 648 26 768 29 948
Resultat før skatt -46 273 35 861 12 359
Ordinært resultat -46 273 35 861 12 359
Årsresultat -62 739 14 274 -20 671
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 268 595 1 326 620 1 366 790
Sum omløpsmidler 829 435 1 356 351 1 516 005
Sum eiendeler 2 098 030 2 682 971 2 882 795
Sum egenkapital 1 582 437 1 689 691 1 670 768
Sum langsiktig gjeld 2 126 11 545 14 315
Sum kortsiktig gjeld 513 467 981 735 1 197 712

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Hans Rasmus Astrup - 912214648
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 765 000
Personalkostnader
1 593 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 573 720 000
Egenkapital
1 628 947 000
Gjeld
3 124 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 52 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 103 765 5 772 0
Driftsresultat 91 573 -6 560 -7 454
Resultat før skatt 91 755 17 717 16 904
Ordinært resultat 91 755 17 717 16 904
Årsresultat 91 755 17 717 16 904
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 573 720 1 514 201 1 504 082
Sum omløpsmidler 58 351 25 904 15 593
Sum eiendeler 1 632 071 1 540 104 1 519 675
Sum egenkapital 1 628 947 1 537 192 1 519 475
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 124 2 912 200

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,3 år
Vara­medlem 2009 2013 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 077 000
Personalkostnader
868 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 840 000
Egenkapital
261 510 000
Gjeld
770 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 077 5 165 10 847
Driftsresultat -9 964 -10 327 -4 152
Resultat før skatt -5 961 -2 286 287
Ordinært resultat -5 961 -2 286 287
Årsresultat -5 961 -2 286 287
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 840 104 695 112 423
Sum omløpsmidler 147 440 163 166 157 861
Sum eiendeler 262 280 267 861 270 284
Sum egenkapital 261 510 267 470 269 756
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 770 391 528

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år