Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Villy Bård Solvold

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 907 og med ett samlet driftsresultat på 389. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Byggmester Villy Bård Solvoll AS Styrets leder 2009 - Aktiv 1 388 55
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 388 55
Kjerringøy Bolig AS Styrets leder 2002 - Aktiv 519 334
- Adm. direktør 2002 - Aktiv 519 334

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Byggmester Villy Bård Solvoll AS Styre­medlem 2000** - 2009
Mesterbygg Bodø AS Styrets leder 2003 - 2005
Janvillybjarne Eiendom AS Styre­medlem 2003 - 2005
Nibo AS Styre­medlem 2000** - 2007
Bodø Invest AS Styre­medlem 2000** - 2006
Bodø Invest AS Styre­medlem 2000** - 2006

Byggmester Villy Bård Solvoll AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggmester Villy Bård Solvoll AS - 980672840
Oppføring av bygninger
Vesterveien 13, 8014 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Styre­medlem 2000 2009 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 388 000
Personalkostnader
726 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-477 000
Gjeld
886 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 49 8 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 388 1 344 2 970
Driftsresultat 55 -547 -498
Resultat før skatt 55 -551 -500
Ordinært resultat 55 -551 -500
Årsresultat 55 -551 -500
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 15 27
Sum omløpsmidler 409 597 827
Sum eiendeler 409 612 855
Sum egenkapital -477 -531 19
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 886 1 144 835

Kjerringøy Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjerringøy Bolig AS - 984397224
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vesterveien 13, 8014 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 18,3 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 18,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
519 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 253 000
Egenkapital
171 000
Gjeld
4 946 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 10 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 4
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 62 72 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 519 1 242 294
Driftsresultat 334 673 129
Resultat før skatt 175 428 13
Ordinært resultat 175 428 13
Årsresultat 175 428 13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 253 4 435 5 799
Sum omløpsmidler 864 696 16
Sum eiendeler 5 117 5 131 5 815
Sum egenkapital 171 596 168
Sum langsiktig gjeld 3 906 4 016 4 136
Sum kortsiktig gjeld 1 040 518 1 511

Mesterbygg Bodø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mesterbygg Bodø AS - 978695736
Oppføring av bygninger
Torgny Segerstedts vei 28c, 8003 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 556 000
Personalkostnader
1 009 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
880 000
Egenkapital
247 000
Gjeld
1 009 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 6 10 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 556 670 3 495
Driftsresultat -289 -749 223
Resultat før skatt -233 -550 171
Ordinært resultat -233 -550 171
Årsresultat -233 -550 171
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 880 980 854
Sum omløpsmidler 376 911 1 325
Sum eiendeler 1 256 1 892 2 179
Sum egenkapital 247 503 1 053
Sum langsiktig gjeld 0 1 014 428
Sum kortsiktig gjeld 1 009 375 698

Janvillybjarne Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Janvillybjarne Eiendom AS - 985652252
Ikke tilgjengelig
Torgny Segersteds vei 28, 8003 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,6 år

Nibo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nibo AS - 976592972
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Regine Normanns vei 92, 8019 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 893 000
Egenkapital
1 419 000
Gjeld
2 110 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 85 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1 645 0
Driftsresultat -25 1 626 -28
Resultat før skatt -10 1 246 -47
Ordinært resultat -10 1 246 -47
Årsresultat -10 1 246 -47
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 893 2 864 1 416
Sum omløpsmidler 636 678 1 882
Sum eiendeler 3 528 3 542 3 297
Sum egenkapital 1 419 1 429 1 595
Sum langsiktig gjeld 2 060 2 096 1 594
Sum kortsiktig gjeld 50 17 109

Bodø Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bodø Invest AS - 980463184
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 8, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
423 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 361 000
Egenkapital
-82 000
Gjeld
13 511 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 14 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 24 25 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 423 456 299
Driftsresultat 337 40 167
Resultat før skatt -157 -411 -276
Ordinært resultat -157 -411 -276
Årsresultat -157 -411 -276
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 361 13 057 13 009
Sum omløpsmidler 68 118 136
Sum eiendeler 13 429 13 175 13 145
Sum egenkapital -82 75 485
Sum langsiktig gjeld 13 278 12 898 12 485
Sum kortsiktig gjeld 233 203 175

Byggmester Villy B Solvoll

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byggmester Villy B Solvoll - 981465008
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vesterveien 13, 8014 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år