Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anders Lunde

Rapportdato: 2019-12-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 765 615 og med ett samlet driftsresultat på -1 926. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Interfrukt Sa Styre­medlem 2017 - Aktiv 694 843 -3 829
Tvedestrand Distribusjonsservice AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 13 018 624
Porsveien 50 AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 441 958
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 1 441 958
Lunde Gård Engros AS Styrets leder 2008 - Aktiv 56 265 382
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 56 265 382
Anders Lunde Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
Lunde Gård AS Styrets leder 2003 - Aktiv 48 -61
- Adm. direktør 2003 - Aktiv 48 -61

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Interfrukt Sa Vara­medlem 2008 - 2017
Heilo Import AS Styre­medlem 2014 - 2016
43 Mill Brick House AS Styre­medlem 2010 - 2012
Lundis AS Styrets leder 2009 - 2011
Lundis AS Adm. direktør 2009 - 2009
Lunde Engros AS Styrets leder 2008 - 2009
Lunde Engros AS Styrets leder 2008 - 2009
Anders Lunde Adm. direktør 2002 - 2004
Anders Lunde Styrets leder 2000** - 2004

Interfrukt Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Interfrukt Sa - 941298036
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Berghagan Nord Håndverksveien 31, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Vara­medlem 2008 2017 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
694 843 000
Personalkostnader
28 066 000
Lederlønn
1 917 000
Anleggsmidler
47 181 000
Egenkapital
56 930 000
Gjeld
196 850 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 22 38 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 694 843 625 880 597 532
Driftsresultat -3 829 6 309 5 658
Resultat før skatt -778 4 411 5 002
Ordinært resultat -778 4 411 5 002
Årsresultat -251 4 411 5 002
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 47 181 53 655 29 414
Sum omløpsmidler 206 599 178 204 186 897
Sum eiendeler 253 780 231 859 216 311
Sum egenkapital 56 930 57 768 53 033
Sum langsiktig gjeld 1 673 2 095 1 812
Sum kortsiktig gjeld 195 177 171 996 161 466

Tvedestrand Distribusjonsservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvedestrand Distribusjonsservice AS - 915186076
Godstransport på vei
Lundeveien 107, 4903 Tvedestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 018 000
Personalkostnader
1 997 000
Lederlønn
674 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 216 000
Gjeld
2 081 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 8 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 64 51 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 018 10 041 6 473
Driftsresultat 624 189 247
Resultat før skatt 473 146 236
Ordinært resultat 473 146 236
Årsresultat 473 146 236
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 2 75
Sum omløpsmidler 3 298 1 820 1 173
Sum eiendeler 3 298 1 822 1 248
Sum egenkapital 1 216 743 514
Sum langsiktig gjeld 7 0 5
Sum kortsiktig gjeld 2 074 1 079 729

Porsveien 50 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Porsveien 50 AS - 913382641
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Porsveien 50, 4994 Akland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,7 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 441 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 085 000
Egenkapital
1 728 000
Gjeld
11 984 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 63 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 441 1 441 1 430
Driftsresultat 958 959 927
Resultat før skatt 522 510 480
Ordinært resultat 522 510 480
Årsresultat 522 510 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 085 13 481 13 877
Sum omløpsmidler 626 290 493
Sum eiendeler 13 711 13 771 14 370
Sum egenkapital 1 728 1 331 948
Sum langsiktig gjeld 10 362 10 742 10 469
Sum kortsiktig gjeld 1 622 1 698 2 952

Lunde Gård Engros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunde Gård Engros AS - 992938706
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Porsveien 50-52, 4994 Akland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,4 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 265 000
Personalkostnader
7 712 000
Lederlønn
1 303 000
Anleggsmidler
11 760 000
Egenkapital
10 366 000
Gjeld
10 139 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 2 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 10
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 2
Totalt 40 73 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 56 265 85 499 94 289
Driftsresultat 382 4 590 6 368
Resultat før skatt 382 3 479 4 882
Ordinært resultat 382 3 479 4 882
Årsresultat 382 3 479 4 882
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 760 10 697 11 034
Sum omløpsmidler 8 746 10 128 13 315
Sum eiendeler 20 506 20 825 24 349
Sum egenkapital 10 366 9 985 8 067
Sum langsiktig gjeld 3 469 4 292 4 031
Sum kortsiktig gjeld 6 670 6 549 12 251

Anders Lunde

Foretaksinfo
(Aktiv) Anders Lunde - 970578129
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
Lunde, 4900 Tvedestrand
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 15,9 år
Adm. direktør 2002 2004 1,5 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Lunde Gård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunde Gård AS - 985657947
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Porsveien 50-52, 4994 Akland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 16,6 år
Adm. direktør 2003 Aktiv 16,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 776 000
Egenkapital
4 330 000
Gjeld
8 574 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 4 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 45 46
Driftsresultat -61 -27 -33
Resultat før skatt -27 -25 876
Ordinært resultat -27 -25 876
Årsresultat -27 -25 876
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 776 12 606 14 057
Sum omløpsmidler 128 240 1 312
Sum eiendeler 12 904 12 846 15 369
Sum egenkapital 4 330 4 781 3 455
Sum langsiktig gjeld 3 125 3 438 4 375
Sum kortsiktig gjeld 5 449 4 627 7 540

Heilo Import AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heilo Import AS - 914184193
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
C/o Regnskapsavdeling 1 AS Bygdøy Allé 21, 0262 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
18 000
Gjeld
55 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 6 8 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -57 0
Resultat før skatt -25 -80 23
Ordinært resultat -25 -80 23
Årsresultat -25 -80 23
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 73 86 155
Sum eiendeler 73 86 155
Sum egenkapital 18 43 123
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55 43 32

43 Mill Brick House AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 43 Mill Brick House AS - 995626756
Butikkhandel med møbler
Setesdalsveien 43, 4616 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,8 år

Lundis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lundis AS - 993935190
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Industriveien 8, 4900 Tvedestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 2,6 år
Adm. direktør 2009 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 243 000
Personalkostnader
845 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
93 000
Egenkapital
109 000
Gjeld
370 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 15 17 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 243 3 184 3 588
Driftsresultat -124 -62 23
Resultat før skatt -137 -72 16
Ordinært resultat -137 -72 16
Årsresultat -137 -72 16
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 93 107 80
Sum omløpsmidler 385 588 624
Sum eiendeler 478 695 704
Sum egenkapital 109 246 318
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 370 449 386

Lunde Engros AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lunde Engros AS - 993262188
Ikke tilgjengelig
Lunde, 4900 Tvedestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Adm. direktør 2008 2009 < 1 år