Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Davidsen

Rapportdato: 2019-09-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 168 623 og med ett samlet driftsresultat på 4 320. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 10 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Travelingo AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Nordling AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
1st Capital AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Direct House Finance AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 381 1 012
Altiboxs AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 70 16

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Direct House Finance AS Styrets leder 2014 - 2019
Good Afternoon Production AS Styrets leder 2017 - 2018
Good Feeling Event AS Styrets leder 2016 - 2018
Praha Expert AS Styre­medlem 2015 - 2016
Fagerstrand-dagene Forening Styrets leder 2015 - 2016

Travelingo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Travelingo AS - 923161732
Oversettelses- og tolkevirksomhet
Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Nordling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordling AS - 923099522
Oversettelses- og tolkevirksomhet
Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

1st Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1st Capital AS - 922960313
Uoppgitt
Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Direct House Finance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Direct House Finance AS - 913007670
Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg
Bjørumsvegen 15, 4820 Froland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2014 2019 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 381 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
572 000
Gjeld
879 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 20 20 2
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 87 68 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 381 436 1 304
Driftsresultat 1 012 112 11
Resultat før skatt 741 10 -70
Ordinært resultat 741 10 -70
Årsresultat 741 10 -70
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 96 198
Sum omløpsmidler 1 448 371 603
Sum eiendeler 1 451 467 801
Sum egenkapital 572 400 389
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 879 67 412

Altiboxs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altiboxs AS - 920799280
Lagring
Flafjellet 56, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
105 000
Gjeld
15 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 10
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 85
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 70
Driftsresultat 16
Resultat før skatt 15
Ordinært resultat 15
Årsresultat 15
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 120
Sum eiendeler 120
Sum egenkapital 105
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 15

Kveldsroveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kveldsroveien AS - 920132901
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 570 000
Egenkapital
-92 000
Gjeld
4 675 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 29 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 66 0
Driftsresultat 48 0
Resultat før skatt -113 0
Ordinært resultat -113 0
Årsresultat -113 0
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 4 570 0
Sum omløpsmidler 12 30
Sum eiendeler 4 582 30
Sum egenkapital -92 21
Sum langsiktig gjeld 4 630 0
Sum kortsiktig gjeld 45 9

Norway Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Investment AS - 918168125
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 042 000
Personalkostnader
529 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 225 000
Egenkapital
408 000
Gjeld
1 111 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 16 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 75 79 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 042 1 514 75
Driftsresultat 227 308 -6
Resultat før skatt 163 229 -6
Ordinært resultat 163 229 -6
Årsresultat 163 229 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 225 14 0
Sum omløpsmidler 294 813 191
Sum eiendeler 1 519 827 191
Sum egenkapital 408 245 18
Sum langsiktig gjeld 874 407 0
Sum kortsiktig gjeld 237 175 173

Tea Of Asia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tea Of Asia AS - 917285403
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
885 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 000
Egenkapital
-356 000
Gjeld
1 577 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 11 6 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 885 25 0
Driftsresultat -134 -116 -118
Resultat før skatt -134 -107 -140
Ordinært resultat -134 -107 -140
Årsresultat -134 -107 -140
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 50 62 59
Sum omløpsmidler 1 171 65 86
Sum eiendeler 1 221 126 145
Sum egenkapital -356 -222 -115
Sum langsiktig gjeld 0 321 240
Sum kortsiktig gjeld 1 577 28 20

Digitalbyrået A2n AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digitalbyrået A2n AS - 988909378
Programmeringstjenester
Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 795 000
Personalkostnader
8 276 000
Lederlønn
1 204 000
Anleggsmidler
2 861 000
Egenkapital
10 000 000
Gjeld
5 171 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 83 90 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 795 28 260 24 288
Driftsresultat 3 377 3 349 2 766
Resultat før skatt 2 680 2 842 2 333
Ordinært resultat 2 680 2 842 2 333
Årsresultat 2 680 2 842 2 333
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 861 2 795 2 373
Sum omløpsmidler 12 310 11 196 10 515
Sum eiendeler 15 171 13 991 12 888
Sum egenkapital 10 000 8 820 5 978
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 171 5 170 6 910

Direct House Arendal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Direct House Arendal AS - 911831880
Pakkevirksomhet
Blakstadheia Industriområde, 4820 Froland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 998 000
Personalkostnader
15 476 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 662 000
Egenkapital
4 553 000
Gjeld
9 314 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 51 46 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 57 998 49 218 43 848
Driftsresultat 737 811 625
Resultat før skatt 1 521 715 459
Ordinært resultat 1 521 715 459
Årsresultat 1 521 715 459
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 662 1 759 2 369
Sum omløpsmidler 12 205 10 700 11 335
Sum eiendeler 13 867 12 459 13 704
Sum egenkapital 4 553 3 032 2 317
Sum langsiktig gjeld 67 486 838
Sum kortsiktig gjeld 9 247 8 941 10 548

Cd Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cd Holding AS - 998291046
Undervisning innen idrett og rekreasjon
Flafjellet 56, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
186 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
485 000
Egenkapital
151 000
Gjeld
371 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 78 81 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 186 98 0
Driftsresultat 121 60 -2
Resultat før skatt 93 33 -2
Ordinært resultat 93 33 -2
Årsresultat 93 33 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 485 82 59
Sum omløpsmidler 37 41 12
Sum eiendeler 522 123 71
Sum egenkapital 151 57 25
Sum langsiktig gjeld 24 0 0
Sum kortsiktig gjeld 347 66 47

Myklerudveien 9 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklerudveien 9 AS - 998212979
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myklerudveien 9, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 326 000
Personalkostnader
92 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 760 000
Egenkapital
327 000
Gjeld
10 602 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 4 10 6
Totalt 58 67 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 326 1 335 1 056
Driftsresultat 438 626 500
Resultat før skatt 46 201 59
Ordinært resultat 46 201 59
Årsresultat 46 201 59
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 760 11 000 11 238
Sum omløpsmidler 170 331 335
Sum eiendeler 10 930 11 331 11 573
Sum egenkapital 327 282 81
Sum langsiktig gjeld 10 450 11 000 11 233
Sum kortsiktig gjeld 152 49 259

Direct House Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Direct House Oslo AS - 856818462
Pakkevirksomhet
Alf Bjerckes vei 28, 0596 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 038 000
Personalkostnader
10 029 000
Lederlønn
912 000
Anleggsmidler
1 500 000
Egenkapital
2 291 000
Gjeld
6 034 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 53 20 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 43 038 55 222 57 342
Driftsresultat 862 -475 -2 155
Resultat før skatt 631 -602 -2 150
Ordinært resultat 631 -602 -2 150
Årsresultat 631 -602 -2 150
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 500 2 460 2 826
Sum omløpsmidler 6 824 6 771 8 691
Sum eiendeler 8 324 9 231 11 517
Sum egenkapital 2 291 1 660 -388
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 034 7 572 11 906

Direct House AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Direct House AS - 986822666
Pakkevirksomhet
Alf Bjerckes vei 28, 0596 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10 år
Styrets leder 2004 2009 5,4 år
Adm. direktør 2004 2009 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 846 000
Egenkapital
1 176 000
Gjeld
5 420 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 0 60 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 325 0
Driftsresultat -132 -184 -27
Resultat før skatt -103 912 -2 486
Ordinært resultat -103 912 -2 486
Årsresultat -103 912 -2 486
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 846 4 650 2 450
Sum omløpsmidler 750 1 627 4 039
Sum eiendeler 6 596 6 277 6 489
Sum egenkapital 1 176 5 279 4 367
Sum langsiktig gjeld 17 49 96
Sum kortsiktig gjeld 5 403 949 2 026

Orange Studio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orange Studio AS - 992584548
Treningssentre
Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 053 000
Personalkostnader
714 000
Lederlønn
73 000
Anleggsmidler
1 062 000
Egenkapital
1 357 000
Gjeld
763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 12 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 85 57 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 053 2 585 2 348
Driftsresultat 564 160 770
Resultat før skatt 467 121 788
Ordinært resultat 467 121 788
Årsresultat 467 121 788
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 062 859 452
Sum omløpsmidler 1 058 613 1 188
Sum eiendeler 2 120 1 472 1 640
Sum egenkapital 1 357 890 769
Sum langsiktig gjeld 13 5 0
Sum kortsiktig gjeld 750 577 871

D & D Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) D & D Invest AS - 989226258
Reklamebyråer
Sagveien 11, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
33 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 710 000
Egenkapital
7 594 000
Gjeld
1 033 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 68
Driftsresultat -338 -666 -498
Resultat før skatt -633 -498 215
Ordinært resultat -633 -498 215
Årsresultat -633 -498 215
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 710 3 440 2 854
Sum omløpsmidler 2 917 6 576 6 612
Sum eiendeler 8 627 10 016 9 465
Sum egenkapital 7 594 8 872 9 369
Sum langsiktig gjeld 1 025 1 132 0
Sum kortsiktig gjeld 8 12 96

Nxt Oslo Reklamebyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nxt Oslo Reklamebyrå AS - 981520564
Reklamebyråer
Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 16,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,7 år
Styre­medlem 2000 2003 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 783 000
Personalkostnader
10 320 000
Lederlønn
1 698 000
Anleggsmidler
9 633 000
Egenkapital
6 129 000
Gjeld
6 148 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 5
Rentedekningsgrad 6 0 8
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 26 15 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 783 26 081 27 218
Driftsresultat -2 478 -2 439 277
Resultat før skatt 115 -2 203 656
Ordinært resultat 115 -2 203 656
Årsresultat 115 -2 203 656
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 633 7 265 6 967
Sum omløpsmidler 2 645 3 687 6 838
Sum eiendeler 12 278 10 952 13 804
Sum egenkapital 6 129 6 264 8 458
Sum langsiktig gjeld 2 778 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 370 4 687 5 346

Good Afternoon Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Good Afternoon Production AS - 918415874
Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
933 000
Personalkostnader
41 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-102 000
Gjeld
171 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 15
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 933
Driftsresultat -135
Resultat før skatt -138
Ordinært resultat -138
Årsresultat -138
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 69
Sum eiendeler 69
Sum egenkapital -102
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 171

Good Feeling Event AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Good Feeling Event AS - 916914407
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,5 år

Praha Expert AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Praha Expert AS - 915491642
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Myklerudveien 4, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 1,4 år

Fagerstrand-dagene Forening

Foretaksinfo
(Aktiv) Fagerstrand-dagene Forening - 996228371
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,2 år

Direct House Fredrikstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Direct House Fredrikstad AS - 912538087
Trykking ellers
Nordkilen 6, 1621 Gressvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 483 000
Personalkostnader
4 767 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 000
Egenkapital
1 190 000
Gjeld
3 169 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 90 86 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 483 9 329 8 423
Driftsresultat 1 450 780 504
Resultat før skatt 1 114 587 376
Ordinært resultat 1 114 587 376
Årsresultat 1 114 587 376
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 288 558
Sum omløpsmidler 4 277 2 566 1 885
Sum eiendeler 4 360 2 854 2 443
Sum egenkapital 1 190 1 376 789
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 169 1 477 1 654

Yorker Sportsbar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Yorker Sportsbar AS - 998669316
Drift av restauranter og kafeer
Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 5,1 år

Nxt Basic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nxt Basic AS - 950686502
Ikke tilgjengelig
Rådhusgata 30 B, 0106 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 5,4 år
Adm. direktør 2003 2008 5,1 år

Carisma Reklamebyrå AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Carisma Reklamebyrå AS - 979599447
Ikke tilgjengelig
Flåtestadv 3, 1416 Oppegård
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år