Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Inge Ørstad

Rapportdato: 2020-08-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 18 060 og med ett samlet driftsresultat på -16 051. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Stavnes Byggeselskap Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 198 -1 880
Hvitsten Eiendom AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 13 500 -3 054
Socael AS Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 -1 794
- Styre­medlem 2010 - Aktiv 0 -1 794
Alfanor 7126 AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 0 -17
AS Lysedahl Invest Styre­medlem 2008 - Aktiv 0 -65

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Universal Foundation Norway AS Vara­medlem 2011 - 2013
Borgå II AS Styrets leder 2008 - 2014
A N Collection AS Styre­medlem 2007 - 2009
Anma AS Styre­medlem 2006 - 2009
Laksa II AS Styre­medlem 2005 - 2020

AS Stavnes Byggeselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Stavnes Byggeselskap - 829906392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 198 000
Personalkostnader
283 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 712 000
Egenkapital
20 632 000
Gjeld
8 614 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 15 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 198 864 862
Driftsresultat -1 880 -1 844 -1 093
Resultat før skatt -2 417 -2 061 -1 167
Ordinært resultat -2 417 -2 061 -1 167
Årsresultat -2 417 -2 061 -1 167
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 712 23 691 23 354
Sum omløpsmidler 1 534 1 222 2 130
Sum eiendeler 29 245 24 913 25 485
Sum egenkapital 20 632 19 772 21 843
Sum langsiktig gjeld 8 288 4 900 3 460
Sum kortsiktig gjeld 326 241 182

Hvitsten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvitsten Eiendom AS - 914497655
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 500 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
-8 792 000
Gjeld
49 401 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 10 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 13 500 0 27 100
Driftsresultat -3 054 -591 1 078
Resultat før skatt -5 053 -2 839 -274
Ordinært resultat -5 053 -2 839 -274
Årsresultat -5 053 -2 839 -274
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 44 903 42 625
Sum omløpsmidler 40 596 8 776 34 874
Sum eiendeler 40 608 53 679 77 499
Sum egenkapital -8 792 -3 739 -900
Sum langsiktig gjeld 49 215 57 170 74 810
Sum kortsiktig gjeld 186 248 3 589

Socael AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Socael AS - 992003782
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,9 år
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 712 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
284 329 000
Gjeld
1 087 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 32 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 794 -85 -102
Resultat før skatt 243 503 7 425 -33
Ordinært resultat 243 503 7 425 -33
Årsresultat 243 503 7 425 -33
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 42 745 50 155
Sum omløpsmidler 285 416 947 3 246
Sum eiendeler 285 416 43 692 53 400
Sum egenkapital 284 329 40 826 53 400
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 087 2 866 0

Alfanor 7126 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfanor 7126 AS - 992003707
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
740 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 16 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -24 -40
Resultat før skatt -179 727 -413
Ordinært resultat -179 727 -413
Årsresultat -179 727 -413
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 740 10 919 10 192
Sum eiendeler 740 10 919 10 192
Sum egenkapital 740 10 919 10 192
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

AS Lysedahl Invest

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Lysedahl Invest - 956489741
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 326 000
Egenkapital
362 994 000
Gjeld
845 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 -62 -60
Resultat før skatt 24 378 22 724 6 445
Ordinært resultat 24 378 22 724 6 445
Årsresultat 24 378 22 724 6 445
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 282 326 290 282 307 922
Sum omløpsmidler 81 512 49 055 8 472
Sum eiendeler 363 839 339 337 316 394
Sum egenkapital 362 994 338 616 315 892
Sum langsiktig gjeld 149 139 35
Sum kortsiktig gjeld 696 582 467

AS Thomas Fredrik Olsen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Thomas Fredrik Olsen - 930350338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
267 000
Personalkostnader
247 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 474 000
Egenkapital
73 556 000
Gjeld
21 140 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 17 51 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 267 315 265
Driftsresultat -690 -2 011 -990
Resultat før skatt -1 275 3 174 -11 962
Ordinært resultat -1 275 3 174 -11 962
Årsresultat -1 275 3 174 -11 962
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 474 44 187 37 253
Sum omløpsmidler 58 222 50 662 66 933
Sum eiendeler 94 695 94 849 104 186
Sum egenkapital 73 556 74 831 71 657
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 140 20 018 32 529

Fobox AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fobox AS - 971143657
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
890 000
Personalkostnader
78 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 935 000
Egenkapital
30 627 000
Gjeld
184 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 56 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 890 1 014 751
Driftsresultat -6 991 -114 -2 959
Resultat før skatt -14 237 484 -1 764
Ordinært resultat -14 237 484 -1 764
Årsresultat -14 237 484 -1 764
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 935 21 057 16 394
Sum omløpsmidler 16 876 23 874 28 063
Sum eiendeler 30 811 44 931 44 457
Sum egenkapital 30 627 44 864 44 380
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 184 67 77

Fred. Olsen Spedisjon A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen Spedisjon A/S - 914945534
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
517 000
Personalkostnader
225 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 046 000
Egenkapital
7 328 000
Gjeld
321 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 4 8
Totalt 13 6 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 517 338 604
Driftsresultat -1 543 -1 363 -1 724
Resultat før skatt -1 591 -1 478 -1 750
Ordinært resultat -1 591 -1 478 -1 750
Årsresultat -1 591 -1 478 -1 750
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 046 7 684 7 173
Sum omløpsmidler 603 443 487
Sum eiendeler 7 649 8 127 7 660
Sum egenkapital 7 328 4 338 6 186
Sum langsiktig gjeld 250 3 350 1 282
Sum kortsiktig gjeld 71 439 193

Fred. Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen AS - 930360392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 688 000
Personalkostnader
995 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 512 000
Egenkapital
2 562 000
Gjeld
921 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 6
Totalt 7 5 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 688 464 456
Driftsresultat -17 -3 433 -661
Resultat før skatt -92 -3 525 -658
Ordinært resultat -92 -3 525 -658
Årsresultat -92 -3 525 -658
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 512 1 819 2 533
Sum omløpsmidler 971 4 703
Sum eiendeler 3 483 1 823 3 236
Sum egenkapital 2 562 -846 2 679
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 921 2 669 557

Universal Foundation Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Universal Foundation Norway AS - 996732592
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2013 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 927 000
Egenkapital
2 581 000
Gjeld
972 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 11 14 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -515 -796 -7 700
Resultat før skatt -320 -63 588 -55 179
Ordinært resultat -320 -63 588 -55 179
Årsresultat -320 -63 588 -55 179
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 927 620 32 173
Sum omløpsmidler 626 64 544 87 706
Sum eiendeler 3 552 65 163 119 879
Sum egenkapital 2 581 2 581 11 808
Sum langsiktig gjeld 0 44 473 106 308
Sum kortsiktig gjeld 972 18 109 1 762

Borgå II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgå II AS - 992112018
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2014 6,9 år

A N Collection AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A N Collection AS - 992003863
Butikkhandel med møbler
Bygdøy Allè 63, 0263 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 076 000
Personalkostnader
1 462 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
572 000
Egenkapital
58 000
Gjeld
3 638 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 17 86 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 076 6 192 0
Driftsresultat -327 1 350 -13
Resultat før skatt -283 1 233 -11
Ordinært resultat -283 1 233 -11
Årsresultat -568 1 104 -705
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 572 216 0
Sum omløpsmidler 3 124 3 670 463
Sum eiendeler 3 696 3 886 463
Sum egenkapital 58 567 -537
Sum langsiktig gjeld 2 532 0 1 000
Sum kortsiktig gjeld 1 106 3 319 0

Anma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anma AS - 989274074
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 744 000
Egenkapital
47 419 000
Gjeld
437 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -24 -23
Resultat før skatt 4 093 -17 -20
Ordinært resultat 4 093 -17 -20
Årsresultat 4 093 -17 -20
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 44 744 44 744 44 744
Sum omløpsmidler 3 112 751 986
Sum eiendeler 47 856 45 494 45 730
Sum egenkapital 47 419 44 839 44 857
Sum langsiktig gjeld 437 655 874
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Laksa II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Laksa II AS - 987651423
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2020 15 år

Laksa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Laksa AS - 987651415
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2020 15 år

Yinson Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Yinson Production AS - 930366323
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kronprinsesse Märthas Plass 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 109 000
Personalkostnader
61 406 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
456 843 000
Egenkapital
585 370 000
Gjeld
49 863 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 52 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 102 109 63 696 60 019
Driftsresultat -2 988 -21 033 -12 599
Resultat før skatt 21 898 14 143 -542 149
Ordinært resultat 21 898 14 143 -542 149
Årsresultat 21 898 14 143 -542 149
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 456 843 715 278 954 146
Sum omløpsmidler 178 382 276 548 238 452
Sum eiendeler 635 226 991 827 1 192 599
Sum egenkapital 585 370 847 965 1 049 738
Sum langsiktig gjeld 8 751 108 924 111 248
Sum kortsiktig gjeld 41 112 34 937 31 612

Fred Olsen Shipping II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fred Olsen Shipping II AS - 976837533
Utenriks sjøfart med passasjerer
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 14 år

Gilja Vindkraftverk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gilja Vindkraftverk AS - 979660723
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-29 323 000
Gjeld
31 539 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 2 16 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 625 -21 -18
Resultat før skatt -29 848 -10 -23
Ordinært resultat -29 848 -10 -23
Årsresultat -29 848 -10 -23
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 19 156 17 193
Sum omløpsmidler 2 215 3 291 1 255
Sum eiendeler 2 215 22 447 18 448
Sum egenkapital -29 323 524 534
Sum langsiktig gjeld 27 734 21 734 17 734
Sum kortsiktig gjeld 3 805 190 181

Fred Olsen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fred Olsen Shipping AS - 976837444
Utenriks sjøfart med passasjerer
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 14 år