Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Yngvar Aamodt

Rapportdato: 2021-09-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 755 393 og med ett samlet driftsresultat på 211 727. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 11 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 14 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Seilskjær Fiskeri AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Stokksund Fiskeri AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Håndverker Huset AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Fiskeriselskapet Norli AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 68 704 42 992
Aamodt Hav AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -78

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Husmorgården Styre­medlem 2020 - 2020
Husmorgården Næring AS Styre­medlem 2019 - 2021
Klepland Næring AS Styre­medlem 2018 - 2021
Malermesternes Opplæringskontor Styre­medlem 2018 - 2021
Malermesternes Opplæringskontor Nestleder styre 2011 - 2018
Kristiansand Malermesterlaug Styre­medlem 2018 - 2021
Kristiansand Malermesterlaug Nestleder styre 2011 - 2018

Seilskjær Fiskeri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seilskjær Fiskeri AS - 927377322
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Stokksund Fiskeri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stokksund Fiskeri AS - 926599259
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Håndverker Huset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håndverker Huset AS - 926974483
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Fiskeriselskapet Norli AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiskeriselskapet Norli AS - 923474536
Hav- og kystfiske
Kyrkjegardvegen 30, 4276 Veavågen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 704 000
Personalkostnader
10 679 000
Lederlønn
604 000
Anleggsmidler
126 652 000
Egenkapital
63 741 000
Gjeld
101 727 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 1
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 90 5
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 68 704 20 543
Driftsresultat 42 992 -3 159
Resultat før skatt 30 834 -5 383
Ordinært resultat 30 834 -5 383
Årsresultat 30 834 -5 383
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 126 652 135 554
Sum omløpsmidler 38 816 1 806
Sum eiendeler 165 468 137 360
Sum egenkapital 63 741 32 907
Sum langsiktig gjeld 94 971 91 887
Sum kortsiktig gjeld 6 756 12 566

Aamodt Hav AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt Hav AS - 920417981
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
246 985 000
Egenkapital
158 006 000
Gjeld
123 330 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 8 4
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 0 21 8
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -78 -157 -63
Resultat før skatt -1 380 5 000 6
Ordinært resultat -1 380 5 000 6
Årsresultat -1 380 5 000 6
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 246 985 199 386 199 386
Sum omløpsmidler 34 350 10 060 1 653
Sum eiendeler 281 336 209 446 201 039
Sum egenkapital 158 006 159 386 159 386
Sum langsiktig gjeld 10 917 40 917 40 000
Sum kortsiktig gjeld 112 413 9 143 1 653

Sameiet Tangvall Park

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Tangvall Park - 925734713
Lønnet arbeid i private husholdninger
Marie Føreids vei 2, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år

Noruega AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noruega AS - 921680295
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 050 000
Personalkostnader
9 007 000
Lederlønn
738 000
Anleggsmidler
81 379 000
Egenkapital
15 005 000
Gjeld
78 321 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 0 4 0
Totalt 7 60 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 21 050 52 110 0
Driftsresultat -2 930 8 583 0
Resultat før skatt -3 405 4 760 2
Ordinært resultat -3 405 4 760 2
Årsresultat -3 405 4 760 2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 81 379 70 085 54 002
Sum omløpsmidler 11 947 43 443 37
Sum eiendeler 93 326 113 528 54 039
Sum egenkapital 15 005 4 791 32
Sum langsiktig gjeld 50 107 69 588 0
Sum kortsiktig gjeld 28 214 39 149 54 007

Husmorgården Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Husmorgården Bolig AS - 822085792
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 937 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
221 000
Egenkapital
198 000
Gjeld
90 626 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 10
Totalt 62 0 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 84 937 0 0
Driftsresultat 9 675 -78 0
Resultat før skatt 7 546 -60 2
Ordinært resultat 7 546 -60 2
Årsresultat 7 546 -60 2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 221 19 2
Sum omløpsmidler 90 603 77 638 102
Sum eiendeler 90 824 77 657 104
Sum egenkapital 198 33 92
Sum langsiktig gjeld 56 424 44 728 0
Sum kortsiktig gjeld 34 202 32 896 11

Sille Marie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sille Marie AS - 861323382
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 349 000
Personalkostnader
21 327 000
Lederlønn
984 000
Anleggsmidler
155 039 000
Egenkapital
50 544 000
Gjeld
129 252 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 79 84 84
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 72 349 54 186 40 044
Driftsresultat 33 536 20 410 13 574
Resultat før skatt 24 747 14 598 9 330
Ordinært resultat 24 747 14 598 9 330
Årsresultat 24 747 14 598 9 330
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 155 039 63 534 65 426
Sum omløpsmidler 24 757 37 707 19 119
Sum eiendeler 179 795 101 241 84 545
Sum egenkapital 50 544 25 797 17 727
Sum langsiktig gjeld 103 494 50 008 58 205
Sum kortsiktig gjeld 25 758 25 436 8 613

Aamodt Bedriftsidrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt Bedriftsidrettslag - 920388965
Idrettslag og -klubber
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,6 år

Ausvigheia Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Ausvigheia Vel - 999614914
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,1 år

Bjørndalsheia 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørndalsheia 26 AS - 919443545
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
156 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 848 000
Egenkapital
37 000
Gjeld
5 332 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 39 34 34
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 156 155 155
Driftsresultat 65 78 99
Resultat før skatt -26 -58 -31
Ordinært resultat -26 -58 -31
Årsresultat -26 -58 -31
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 848 4 841 4 858
Sum omløpsmidler 520 458 191
Sum eiendeler 5 369 5 299 5 049
Sum egenkapital 37 63 2
Sum langsiktig gjeld 5 317 5 218 5 018
Sum kortsiktig gjeld 15 18 29

Sameiet Blåbæråsen 9-15

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Blåbæråsen 9-15 - 917711674
Ikke tilgjengelig
Blåbæråsen 9, 4791 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 5 år
Styrets leder 2016 2020 4,1 år

Helge Mushom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helge Mushom AS - 990340803
Oppføring av bygninger
Linnegrøvan 31, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 863 000
Personalkostnader
6 152 000
Lederlønn
814 000
Anleggsmidler
219 000
Egenkapital
2 199 000
Gjeld
5 789 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 49 66 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 863 14 467 13 250
Driftsresultat 639 1 053 733
Resultat før skatt 410 784 548
Ordinært resultat 410 784 548
Årsresultat 410 784 548
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 219 299 173
Sum omløpsmidler 7 769 5 241 4 786
Sum eiendeler 7 988 5 541 4 958
Sum egenkapital 2 199 1 789 1 005
Sum langsiktig gjeld 2 084 824 1 121
Sum kortsiktig gjeld 3 705 2 928 2 832

C Aamodt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C Aamodt AS - 912630781
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
204 290 000
Personalkostnader
45 776 000
Lederlønn
5 472 000
Anleggsmidler
486 939 000
Egenkapital
213 076 000
Gjeld
433 256 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 0
Totalt 76 70 69
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 204 290 161 326 108 029
Driftsresultat 75 722 41 275 30 551
Resultat før skatt 49 318 24 050 18 626
Ordinært resultat 49 318 24 050 18 626
Årsresultat 6 924 13 151 18 626
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 486 939 316 238 362 058
Sum omløpsmidler 159 392 127 955 35 852
Sum eiendeler 646 331 444 193 397 910
Sum egenkapital 213 076 137 264 116 479
Sum langsiktig gjeld 352 898 213 915 200 783
Sum kortsiktig gjeld 80 358 93 014 80 648

Klepland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klepland AS - 911985020
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
146 085 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 291 000
Egenkapital
1 681 000
Gjeld
128 996 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 18 2 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 76 18 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 146 085 28 167 462
Driftsresultat 28 676 83 -293
Resultat før skatt 22 362 -101 -242
Ordinært resultat 22 362 -101 -242
Årsresultat 22 362 -101 -242
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 291 2 453 492
Sum omløpsmidler 128 386 169 441 76 038
Sum eiendeler 130 677 171 894 76 530
Sum egenkapital 1 681 919 1 019
Sum langsiktig gjeld 95 287 165 488 74 150
Sum kortsiktig gjeld 33 709 5 488 1 360

Aamodt Fiskeri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt Fiskeri AS - 994668250
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 187 000
Personalkostnader
4 763 000
Lederlønn
3 750 000
Anleggsmidler
143 946 000
Egenkapital
85 923 000
Gjeld
144 670 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 10 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 79 74 78
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 42 187 90 530 79 216
Driftsresultat 7 541 19 206 26 493
Resultat før skatt 37 353 15 011 18 854
Ordinært resultat 37 353 15 011 18 854
Årsresultat 37 353 15 011 18 854
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 143 946 104 676 100 708
Sum omløpsmidler 86 648 68 460 25 191
Sum eiendeler 230 593 173 137 125 899
Sum egenkapital 85 923 52 570 39 559
Sum langsiktig gjeld 117 824 64 678 63 605
Sum kortsiktig gjeld 26 846 55 888 22 735

Lohnelier Næringseiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lohnelier Næringseiendom AS - 993399485
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 043 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 376 000
Egenkapital
1 745 000
Gjeld
14 916 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 55 53 54
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 043 1 805 1 417
Driftsresultat 550 381 371
Resultat før skatt 139 -56 4
Ordinært resultat 139 -56 4
Årsresultat 139 -56 4
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 16 376 16 739 16 504
Sum omløpsmidler 285 248 1 520
Sum eiendeler 16 661 16 987 18 023
Sum egenkapital 1 745 1 607 1 663
Sum langsiktig gjeld 11 044 11 567 12 233
Sum kortsiktig gjeld 3 872 3 814 4 127

Yngvar Aamodt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Yngvar Aamodt AS - 990689598
Malerarbeid
Ausvigheia 69, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,7 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 808 000
Personalkostnader
14 420 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 935 000
Egenkapital
55 272 000
Gjeld
45 844 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 88 70 80
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 50 808 30 482 23 023
Driftsresultat 7 774 4 047 4 495
Resultat før skatt 23 380 5 540 7 457
Ordinært resultat 23 380 5 540 7 457
Årsresultat 22 777 5 540 7 457
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 59 935 52 684 46 393
Sum omløpsmidler 41 181 14 681 15 446
Sum eiendeler 101 116 67 364 61 839
Sum egenkapital 55 272 33 773 32 483
Sum langsiktig gjeld 31 175 25 023 23 640
Sum kortsiktig gjeld 14 669 8 568 5 715

Mal i Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mal i Sør AS - 888436022
Malerarbeid
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 16,2 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 921 000
Personalkostnader
14 420 000
Lederlønn
1 502 000
Anleggsmidler
2 029 000
Egenkapital
3 012 000
Gjeld
14 398 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 90 84 89
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 45 921 27 578 22 780
Driftsresultat 7 565 3 674 4 553
Resultat før skatt 5 899 2 826 3 466
Ordinært resultat 5 899 2 826 3 466
Årsresultat 5 899 2 826 3 466
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 029 2 838 2 416
Sum omløpsmidler 15 381 8 401 8 015
Sum eiendeler 17 410 11 239 10 431
Sum egenkapital 3 012 2 113 1 787
Sum langsiktig gjeld 0 1 201 1 158
Sum kortsiktig gjeld 14 398 7 925 7 486

Sameiet Husmorgården

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Husmorgården - 825983902
Lønnet arbeid i private husholdninger
Auraveien 4b, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år

Husmorgården Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Husmorgården Næring AS - 822085822
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Holvigasvingen 54, 4879 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 424 000
Egenkapital
39 000
Gjeld
35 949 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 26 10 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 50 0 0
Driftsresultat 14 -6 0
Resultat før skatt -50 -4 2
Ordinært resultat -50 -4 2
Årsresultat -50 -4 2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 30 424 3 2
Sum omløpsmidler 5 563 87 102
Sum eiendeler 35 987 89 104
Sum egenkapital 39 88 92
Sum langsiktig gjeld 20 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 949 1 11

Klepland Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klepland Næring AS - 921815646
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Lauvstøveien 53, 4876 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
563 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 171 000
Egenkapital
306 000
Gjeld
36 900 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 54 10 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 563 0 0
Driftsresultat 289 -11 0
Resultat før skatt 217 -8 1
Ordinært resultat 217 -8 1
Årsresultat 217 -8 1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 34 171 4 1
Sum omløpsmidler 3 035 88 96
Sum eiendeler 37 205 91 98
Sum egenkapital 306 89 98
Sum langsiktig gjeld 27 558 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 342 2 0

Malermesternes Opplæringskontor

Foretaksinfo
(Aktiv) Malermesternes Opplæringskontor - 954018431
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Ægirs vei 3, 4632 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 2,7 år
Nestleder styre 2011 2018 6,7 år

Kristiansand Malermesterlaug

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiansand Malermesterlaug - 994085743
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ægirs vei 3, 4632 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 2,7 år
Nestleder styre 2011 2018 6,8 år

Oftenes Fiskeri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oftenes Fiskeri AS - 916632592
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Sameiet Rådhusveien 51

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Rådhusveien 51 - 917100276
Ikke tilgjengelig
Rådhusveien 53, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
911 000
Personalkostnader
56 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 000
Egenkapital
532 000
Gjeld
70 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 96 98
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 911 1 047 1 058
Driftsresultat -180 212 242
Resultat før skatt -179 212 244
Ordinært resultat -179 212 244
Årsresultat -179 212 244
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 122 22 0
Sum omløpsmidler 480 762 531
Sum eiendeler 603 784 531
Sum egenkapital 532 711 499
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 73 32

Kleplandsveien 7 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kleplandsveien 7 AS - 915745822
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,1 år

Aamodt Biomarine AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aamodt Biomarine AS - 913539273
Hav- og kystfiske
Oftenesveien 83, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,7 år

Tom Arne Aamodt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tom Arne Aamodt AS - 989015184
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lundeveien 99, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2019 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
668 063 000
Personalkostnader
91 589 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
377 350 000
Egenkapital
233 909 000
Gjeld
737 902 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 12 18 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 51 65 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 668 063 481 353 317 600
Driftsresultat 40 296 73 681 50 670
Resultat før skatt 40 963 44 439 37 624
Ordinært resultat 40 963 44 439 37 624
Årsresultat 43 032 46 566 38 168
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 377 350 279 205 217 143
Sum omløpsmidler 594 461 558 105 498 090
Sum eiendeler 971 811 837 310 715 233
Sum egenkapital 233 909 205 898 165 458
Sum langsiktig gjeld 434 880 463 366 317 062
Sum kortsiktig gjeld 303 022 168 047 232 712

Søgne og Greipstad Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Søgne og Greipstad Sparebank - 937895054
Bankvirksomhet ellers
Rådhusveien 39, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2016 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 335 000
Personalkostnader
27 923 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
140 172 000
Egenkapital
475 558 000
Gjeld
3 959 759 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 95 335 85 864 82 967
Driftsresultat 42 761 36 213 35 269
Resultat før skatt 32 217 37 770 26 390
Ordinært resultat 32 217 37 770 26 390
Årsresultat 32 217 29 881 26 390
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 140 172 132 244 121 949
Sum omløpsmidler 4 295 147 4 159 405 4 051 757
Sum eiendeler 4 435 318 4 291 649 4 173 705
Sum egenkapital 475 558 446 743 420 869
Sum langsiktig gjeld 50 854 52 500 2 360
Sum kortsiktig gjeld 3 908 905 3 792 405 3 750 476