Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Wellum Svensen

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 887 435 og med ett samlet driftsresultat på 139 618. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Harunda AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -92
Ernst & Young AS Styre­medlem 2005 - Aktiv 2 887 362 139 805
Relynwa AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 73 -30
Grevikveien Holding AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -41
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -41
Årtunveien Holding AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -24

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Grevik Vel og Småbåthavn Styre­medlem 2011 - 2015
Ernst & Young AS Nestleder styre 2010 - 2014
Scma AS Vara­medlem 2008 - 2019

Grevik Vel og Småbåthavn

Foretaksinfo
(Aktiv) Grevik Vel og Småbåthavn - 996294536
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Jan Frode Jakobsen Midtstugrenda 50a, 0787 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2015 4,1 år

Scma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scma AS - 992276290
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Ostadalsveien 50, 0753 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2019 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 319 000
Gjeld
57 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 36 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -58 -84 -51
Resultat før skatt 220 485 109
Ordinært resultat 220 485 109
Årsresultat 220 485 109
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 376 7 143 6 622
Sum eiendeler 7 376 7 143 6 622
Sum egenkapital 7 319 7 099 6 614
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57 44 8

Harunda AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Harunda AS - 989719769
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Skogfaret 29, 1344 Haslum
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 604 000
Egenkapital
8 157 000
Gjeld
33 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 45 41 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -92 -41 -57
Resultat før skatt 2 485 1 581 2 073
Ordinært resultat 2 485 1 581 2 073
Årsresultat 2 485 1 581 2 073
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 604 6 656 7 820
Sum omløpsmidler 586 36 10
Sum eiendeler 8 190 6 692 7 831
Sum egenkapital 8 157 6 672 7 803
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 20 28

Ernst & Young AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ernst & Young AS - 976389387
Revisjon
Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2010 2014 3,9 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1854
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 887 362 000
Personalkostnader
1 340 172 000
Lederlønn
8 420 000
Anleggsmidler
82 460 000
Egenkapital
162 371 000
Gjeld
1 099 530 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 55 55 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 887 362 2 968 089 2 724 385
Driftsresultat 139 805 147 444 100 127
Resultat før skatt 106 880 108 661 68 975
Ordinært resultat 106 880 108 661 68 975
Årsresultat 106 880 108 661 68 975
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 460 93 187 86 138
Sum omløpsmidler 1 179 441 1 183 729 1 047 749
Sum eiendeler 1 261 901 1 276 916 1 133 887
Sum egenkapital 162 371 164 469 124 784
Sum langsiktig gjeld 108 000 84 500 91 500
Sum kortsiktig gjeld 991 530 1 027 947 917 603

Relynwa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Relynwa AS - 990808600
Revisjon
Nordvestre Jar Jarveien 134, 3340 Åmot
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
73 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 585 000
Egenkapital
304 000
Gjeld
3 581 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 57 83 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 73 174 174
Driftsresultat -30 138 121
Resultat før skatt 3 074 2 069 2 136
Ordinært resultat 3 074 2 069 2 136
Årsresultat 3 074 2 069 2 136
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 585 5 085 5 085
Sum omløpsmidler 2 301 3 959 1 871
Sum eiendeler 3 886 9 043 6 955
Sum egenkapital 304 8 983 6 914
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 581 60 41

Grevikveien Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grevikveien Holding AS - 989966391
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Apalveien 38, 0371 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 428 000
Egenkapital
6 309 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 45 45 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -41 -34 -44
Resultat før skatt 2 947 1 809 3 472
Ordinært resultat 2 947 1 809 3 472
Årsresultat 2 947 1 809 3 472
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 428 3 027 1 434
Sum omløpsmidler 4 895 342 2 619
Sum eiendeler 6 323 3 369 4 054
Sum egenkapital 6 309 3 362 1 554
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 7 2 500

Årtunveien Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Årtunveien Holding AS - 989967703
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Almelien 33 A, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
477 000
Egenkapital
13 125 000
Gjeld
77 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 36 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -23 -17
Resultat før skatt 1 283 827 1 038
Ordinært resultat 1 283 827 1 038
Årsresultat 1 283 827 1 038
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 477 477 477
Sum omløpsmidler 12 725 11 866 10 978
Sum eiendeler 13 202 12 343 11 455
Sum egenkapital 13 125 11 842 11 015
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77 501 440