Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nina Oddny Kårdal

Rapportdato: 2021-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 022 og med ett samlet driftsresultat på 287. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Rytterstuen V/nina Kårdal Innehaver 2021 - Aktiv 0 0
Kim-en AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 208 26
Tax Liens Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv -997 -1 012
Fix & Flip AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -2
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 -2
Skyen i Byen AS Styrets leder 2016 - Aktiv 6 776 492
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 6 776 492

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tax Liens Holding AS Styre­medlem 2018 - 2019
Argos AS Adm. direktør 2000** - 2002
Havhesten Eiendom Bhg AS Styrets leder 2002 - 2011
Havhesten Eiendom Bhg AS Styrets leder 2002 - 2011

Rytterstuen V/nina Kårdal

Foretaksinfo
(Aktiv) Rytterstuen V/nina Kårdal - 927372975
Butikkhandel med kjæledyr og for til kjæledyr
Kokstadvegen 9, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2021 Aktiv < 1 år

Kim-en AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kim-en AS - 925311928
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
Orrhaugvegen 5, 5310 Hauglandshella
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
208 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
50 000
Gjeld
57 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 13
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 16
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 72
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 208
Driftsresultat 26
Resultat før skatt 20
Ordinært resultat 20
Årsresultat 20
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 107
Sum eiendeler 107
Sum egenkapital 50
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 57

Tax Liens Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tax Liens Holding AS - 912875431
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Rådhusgaten 4, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,2 år
Styre­medlem 2018 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-997 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
127 000
Gjeld
681 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 44 87 83
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter -997 1 480 424
Driftsresultat -1 012 1 262 336
Resultat før skatt -790 1 025 336
Ordinært resultat -790 1 025 336
Årsresultat -790 1 025 336
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 30 30 30
Sum omløpsmidler 778 1 559 480
Sum eiendeler 808 1 589 510
Sum egenkapital 127 917 -108
Sum langsiktig gjeld 0 0 378
Sum kortsiktig gjeld 681 672 240

Fix & Flip AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fix & Flip AS - 920478352
Uoppgitt
Rådhusgaten 4, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 747 000
Gjeld
607 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 4
Totalt 10 67 18
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 1 003 0
Driftsresultat -2 472 -13
Resultat før skatt -1 368 50
Ordinært resultat -1 368 50
Årsresultat -1 368 50
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 353 4 766 3 805
Sum eiendeler 4 353 4 766 3 805
Sum egenkapital 3 747 442 74
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 607 4 324 3 731

Skyen i Byen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skyen i Byen AS - 918120165
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Øvregaten 7, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 776 000
Personalkostnader
1 948 000
Lederlønn
510 000
Anleggsmidler
59 000
Egenkapital
591 000
Gjeld
1 188 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 10
Resultatgrad 12 4 20
Kontantstrøm fra drift 7 1 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 62 32 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 776 5 658 3 765
Driftsresultat 492 66 799
Resultat før skatt 384 52 642
Ordinært resultat 384 52 642
Årsresultat 384 52 642
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 59 23 80
Sum omløpsmidler 1 720 1 380 791
Sum eiendeler 1 779 1 403 871
Sum egenkapital 591 207 155
Sum langsiktig gjeld 13 127 10
Sum kortsiktig gjeld 1 175 1 070 706

Tax Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tax Invest AS - 812800892
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Rådhusgaten 4, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 529 000
Egenkapital
7 043 000
Gjeld
4 202 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 19 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 1 202 -1 344 -5 149
Resultat før skatt 433 -2 812 -2 797
Ordinært resultat 433 -2 812 -2 797
Årsresultat 433 -2 812 -2 797
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 529 12 290 16 383
Sum omløpsmidler 1 717 996 1 548
Sum eiendeler 11 246 13 285 17 931
Sum egenkapital 7 043 6 611 9 422
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 202 6 675 8 508

Omsorgshjelp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Omsorgshjelp AS - 913069439
Hjemmehjelp
Stiaberget 195, 5179 Godvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-413 000
Gjeld
463 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 13 11
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 39 75 85
Driftsresultat -25 -87 -22
Resultat før skatt -25 -87 -22
Ordinært resultat -25 -87 -22
Årsresultat -25 -87 -22
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 50 25 27
Sum eiendeler 50 25 27
Sum egenkapital -413 -388 -301
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 463 413 327

Argos Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argos Transport AS - 912461246
Godstransport på vei
Fløsteinspollen 99, 5177 Bjørøyhamn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 430 000
Personalkostnader
840 000
Lederlønn
433 000
Anleggsmidler
117 000
Egenkapital
-461 000
Gjeld
1 017 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 17 49 19
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 430 2 606 2 823
Driftsresultat -337 52 -274
Resultat før skatt -340 52 -274
Ordinært resultat -340 52 -274
Årsresultat -340 52 -274
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 117 0 33
Sum omløpsmidler 439 737 797
Sum eiendeler 556 737 830
Sum egenkapital -461 -121 -173
Sum langsiktig gjeld 387 421 393
Sum kortsiktig gjeld 630 436 610

Argos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argos AS - 976769856
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fløsteinspollen 99, 5177 Bjørøyhamn
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,8 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
677 000
Personalkostnader
274 000
Lederlønn
169 000
Anleggsmidler
4 985 000
Egenkapital
5 922 000
Gjeld
139 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 10 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 677 432 680
Driftsresultat -474 -554 -350
Resultat før skatt -252 -2 267 615
Ordinært resultat -252 -2 267 615
Årsresultat -252 -2 267 615
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 985 4 836 6 965
Sum omløpsmidler 1 077 1 709 1 789
Sum eiendeler 6 061 6 545 8 754
Sum egenkapital 5 922 6 174 8 441
Sum langsiktig gjeld 25 1 80
Sum kortsiktig gjeld 114 370 232

Vatlestraumen Brygge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vatlestraumen Brygge AS - 923904891
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Håkonshellaveien 233, 5174 Mathopen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
889 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
261 000
Egenkapital
229 000
Gjeld
848 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 13
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 5 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 82 18 80
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 889 585 725
Driftsresultat 417 -23 179
Resultat før skatt 332 -19 136
Ordinært resultat 332 -19 136
Årsresultat 332 -19 136
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 261 302 291
Sum omløpsmidler 816 287 436
Sum eiendeler 1 077 589 727
Sum egenkapital 229 197 215
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 848 393 512

Havhesten Eiendom Bhg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havhesten Eiendom Bhg AS - 984173563
Barnehager
Kolltveit, 5360 Kolltveit
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2011 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 839 000
Personalkostnader
11 570 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 278 000
Egenkapital
15 168 000
Gjeld
24 617 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 75 80
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 16 839 16 702 16 183
Driftsresultat 2 692 2 873 3 633
Resultat før skatt 1 708 1 886 2 347
Ordinært resultat 1 708 1 886 2 347
Årsresultat 1 708 1 886 2 347
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 13 278 13 946 14 637
Sum omløpsmidler 26 508 27 451 25 258
Sum eiendeler 39 786 41 396 39 896
Sum egenkapital 15 168 13 460 13 476
Sum langsiktig gjeld 21 535 21 832 22 449
Sum kortsiktig gjeld 3 082 6 105 3 971

Tassen Familiebarnehage Nina Oddny Kårdal

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tassen Familiebarnehage Nina Oddny Kårdal - 971349697
Barnehager
Grønnestølsbakken 6, 5073 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14,3 år