Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øystein Rånes

Rapportdato: 2019-12-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 585 og med ett samlet driftsresultat på -598. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Øystein Rånes Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Helligvær Sjømat AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 8 485 -602
Vestfjord Marine AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 100 4
Ungdomslaget/idrettslaget Skjold Styre­medlem 2013 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Øystein Rånes Styrets leder 2000** - 2019
Helligvær Sjømat AS Styrets leder 2004 - 2018
Helligvær Brøyteservice AS Styrets leder 2007 - 2019
Helligvær Velforening og Tiltaksråd Nestleder styre 2006 - 2009
Coop Helligvær Sa Vara­medlem 2000** - 2014

Øystein Rånes

Foretaksinfo
(Aktiv) Øystein Rånes - 979432054
Hav- og kystfiske
Ressmålshågen 5, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Helligvær Sjømat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helligvær Sjømat AS - 986977082
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2004 2018 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 485 000
Personalkostnader
1 512 000
Lederlønn
618 000
Anleggsmidler
426 000
Egenkapital
409 000
Gjeld
1 684 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 17 49 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 485 9 017 7 153
Driftsresultat -602 319 -1 448
Resultat før skatt -739 90 -1 587
Ordinært resultat -739 90 -1 587
Årsresultat -739 90 -1 587
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 426 193 286
Sum omløpsmidler 1 667 879 922
Sum eiendeler 2 093 1 072 1 208
Sum egenkapital 409 -1 352 -1 442
Sum langsiktig gjeld 0 300 300
Sum kortsiktig gjeld 1 684 2 124 2 350

Vestfjord Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfjord Marine AS - 913288319
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Sørvær, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
956 000
Egenkapital
142 000
Gjeld
1 399 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 46 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 0 0
Driftsresultat 4 -17 -23
Resultat før skatt -7 -17 -24
Ordinært resultat -7 -17 -24
Årsresultat -7 -17 -24
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 956 144 144
Sum omløpsmidler 585 10 22
Sum eiendeler 1 541 154 167
Sum egenkapital 142 149 167
Sum langsiktig gjeld 1 349 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50 5 0

Ungdomslaget/idrettslaget Skjold

Foretaksinfo
(Aktiv) Ungdomslaget/idrettslaget Skjold - 912856445
Idrettslag og -klubber
Sørvær, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6 år

Helligvær Brøyteservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helligvær Brøyteservice AS - 990796041
Innsamling av ikke-farlig avfall
, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
90 000
Egenkapital
77 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 77 2 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 15 37
Driftsresultat 30 -23 11
Resultat før skatt 30 -24 11
Ordinært resultat 30 -24 11
Årsresultat 30 -24 11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 90 94 97
Sum omløpsmidler 0 0 27
Sum eiendeler 90 94 124
Sum egenkapital 77 47 71
Sum langsiktig gjeld 0 36 44
Sum kortsiktig gjeld 14 11 9

Helligvær Velforening og Tiltaksråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Helligvær Velforening og Tiltaksråd - 986043225
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Helligvær, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2009 2,6 år

Coop Helligvær Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Coop Helligvær Sa - 953988607
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Sørvær, 8095 Helligvær
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2014 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 653 000
Personalkostnader
1 174 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 245 000
Egenkapital
7 220 000
Gjeld
4 755 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 14 16 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 69 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 653 6 385 5 591
Driftsresultat 573 650 407
Resultat før skatt 563 557 364
Ordinært resultat 563 557 364
Årsresultat 563 557 364
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 245 1 051 1 077
Sum omløpsmidler 10 730 10 154 9 450
Sum eiendeler 11 975 11 205 10 528
Sum egenkapital 7 220 6 656 6 098
Sum langsiktig gjeld 3 989 4 018 3 957
Sum kortsiktig gjeld 766 530 472