Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Håvard Brager

Rapportdato: 2021-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 975 og med ett samlet driftsresultat på 1 360. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Auto-assistanse AS Styrets leder 2021 - Aktiv 13 391 -48
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 13 391 -48
Brager Bil AS Styrets leder 2021 - Aktiv 2 892 597
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 2 892 597
Hallingdal Tungbilberging AS Styrets leder 2021 - Aktiv 4 762 314
Brager AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -17
Fmv 73 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 930 514
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 930 514

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Auto-assistanse AS Styre­medlem 2000** - 2021
Brager Bil AS Styre­medlem 2016 - 2021
Hallingdal Tungbilberging AS Styre­medlem 2013 - 2021
Brager AS Styre­medlem 2006 - 2021
Hovbo Borettslag Styrets leder 2000** - 2002

Auto-assistanse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auto-assistanse AS - 965011706
Tjenester tilknyttet landtransport ellers
Follummoveien 73, 3516 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,9 år
Styre­medlem 2000 2021 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 391 000
Personalkostnader
6 399 000
Lederlønn
554 000
Anleggsmidler
46 000
Egenkapital
764 000
Gjeld
1 550 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 1 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 23 19 36
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 13 391 12 919 11 555
Driftsresultat -48 -64 70
Resultat før skatt -32 -56 75
Ordinært resultat -32 -56 75
Årsresultat -32 -56 75
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 46 87 133
Sum omløpsmidler 2 267 2 925 2 917
Sum eiendeler 2 313 3 012 3 050
Sum egenkapital 764 607 663
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 550 2 405 2 387

Brager Bil AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brager Bil AS - 918137866
Utleie og leasing av lastebiler
Follummoveien 73, 3516 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5 år
Styre­medlem 2016 2021 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 892 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 906 000
Egenkapital
1 884 000
Gjeld
5 373 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 75 77 82
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 892 2 754 3 345
Driftsresultat 597 584 1 379
Resultat før skatt 328 315 998
Ordinært resultat 328 315 998
Årsresultat 328 315 998
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 906 6 623 5 605
Sum omløpsmidler 2 351 2 300 2 039
Sum eiendeler 7 257 8 923 7 644
Sum egenkapital 1 884 1 712 1 897
Sum langsiktig gjeld 4 667 5 998 5 063
Sum kortsiktig gjeld 706 1 212 684

Hallingdal Tungbilberging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hallingdal Tungbilberging AS - 998775515
Tjenester tilknyttet landtransport ellers
Husøynvegen 1, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2013 2021 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 762 000
Personalkostnader
829 000
Lederlønn
42 000
Anleggsmidler
707 000
Egenkapital
826 000
Gjeld
1 627 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 12 8 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 74 61 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 762 6 006 5 335
Driftsresultat 314 287 783
Resultat før skatt 243 207 582
Ordinært resultat 243 207 582
Årsresultat 243 207 582
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 707 1 062 1 534
Sum omløpsmidler 1 746 2 877 2 703
Sum eiendeler 2 453 3 939 4 238
Sum egenkapital 826 983 1 175
Sum langsiktig gjeld 281 601 1 094
Sum kortsiktig gjeld 1 346 2 355 1 969

Brager AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brager AS - 989024264
Tjenester tilknyttet landtransport ellers
Follummoveien 73, 3516 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2006 2021 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 168 000
Egenkapital
3 495 000
Gjeld
229 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 35 40 26
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -16 -21
Resultat før skatt 343 685 196
Ordinært resultat 343 685 196
Årsresultat 343 685 196
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 168 2 979 2 179
Sum omløpsmidler 556 773 389
Sum eiendeler 3 724 3 752 2 569
Sum egenkapital 3 495 3 252 2 567
Sum langsiktig gjeld 1 0 1
Sum kortsiktig gjeld 228 500 0

Fmv 73 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fmv 73 AS - 923256482
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Follummoveien 73, 3516 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,3 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
930 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 427 000
Egenkapital
1 903 000
Gjeld
5 264 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 6 6
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 70 60
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 930 316
Driftsresultat 514 160
Resultat før skatt 233 70
Ordinært resultat 233 70
Årsresultat 233 70
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 6 427 6 572
Sum omløpsmidler 739 495
Sum eiendeler 7 166 7 067
Sum egenkapital 1 903 1 670
Sum langsiktig gjeld 5 195 5 220
Sum kortsiktig gjeld 69 177

Hovbo Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Hovbo Borettslag - 952465686
Borettslag
V/ringbo Bbl Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
113 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
625 000
Egenkapital
26 000
Gjeld
992 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 113 108 108
Driftsresultat -421 -40 40
Resultat før skatt -428 -42 38
Ordinært resultat -428 -42 38
Årsresultat -428 -42 38
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 625 625 625
Sum omløpsmidler 392 134 182
Sum eiendeler 1 017 759 807
Sum egenkapital 26 454 496
Sum langsiktig gjeld 771 287 295
Sum kortsiktig gjeld 221 17 16