Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dan Roy Erland

Rapportdato: 2019-12-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 350 720 og med ett samlet driftsresultat på 29 273. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
4service Offshore Hotels AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 90 374 13 194
Flesland Innkvartering AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 24 754 -2 488
Lahaugmoen Innkvartering AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 52 875 -1 041
Erland Invest AS Styrets leder 2011 - Aktiv 0 -83
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 -83
4service Offshore AS Adm. direktør 2011 - Aktiv 182 717 19 691

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
4service Holding AS Styre­medlem 2016 - 2017
4service Holding AS Adm. direktør 2011 - 2013
4service Holding AS Styre­medlem 2011 - 2013
4service Holding AS Styrets leder 2010 - 2011
4service Landanlegg AS Styre­medlem 2012 - 2016
4service AS Styre­medlem 2011 - 2016
4service Gruppen AS Styrets leder 2011 - 2016

4service Offshore Hotels AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Offshore Hotels AS - 916776306
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
101
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 374 000
Personalkostnader
51 213 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
12 433 000
Gjeld
33 470 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 84 86 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 90 374 78 351 34 877
Driftsresultat 13 194 11 004 11 072
Resultat før skatt 10 168 8 375 8 306
Ordinært resultat 10 168 8 375 8 306
Årsresultat 10 168 8 375 8 306
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 0 0
Sum omløpsmidler 45 802 25 638 29 164
Sum eiendeler 45 903 25 638 29 164
Sum egenkapital 12 433 2 670 376
Sum langsiktig gjeld 118 32 104
Sum kortsiktig gjeld 33 352 22 936 28 684

Flesland Innkvartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flesland Innkvartering AS - 915471013
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Oksenøyveien 16, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 754 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 018 000
Egenkapital
-6 796 000
Gjeld
16 214 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 12 19 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 754 25 082 16 823
Driftsresultat -2 488 -173 -2 751
Resultat før skatt -2 365 -446 -2 289
Ordinært resultat -2 365 -446 -2 289
Årsresultat -2 365 -446 -2 289
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 018 1 510 1 449
Sum omløpsmidler 7 400 9 749 6 766
Sum eiendeler 9 418 11 259 8 215
Sum egenkapital -6 796 -4 431 -3 984
Sum langsiktig gjeld 8 456 8 064 0
Sum kortsiktig gjeld 7 758 7 626 12 199

Lahaugmoen Innkvartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lahaugmoen Innkvartering AS - 913866177
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Sandviksveien 26, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 875 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 807 000
Egenkapital
3 902 000
Gjeld
15 488 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 1 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 18 83 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 875 55 573 34 533
Driftsresultat -1 041 7 518 -1 753
Resultat før skatt -959 5 615 -1 476
Ordinært resultat -959 5 615 -1 476
Årsresultat -959 5 615 -1 476
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 807 4 698 3 205
Sum omløpsmidler 15 584 19 334 14 222
Sum eiendeler 19 390 24 032 17 427
Sum egenkapital 3 902 4 861 -755
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 488 19 171 18 181

Erland Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Erland Invest AS - 997341341
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sandhålandvegen 5, 4272 Sandve
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,2 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 283 000
Egenkapital
38 118 000
Gjeld
28 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -83 -31 -18
Resultat før skatt 123 224 67 363
Ordinært resultat 123 224 67 363
Årsresultat 123 224 67 363
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 283 26 500 19 068
Sum omløpsmidler 10 863 17 862 32 369
Sum eiendeler 38 146 44 361 51 437
Sum egenkapital 38 118 44 294 50 767
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 67 670

4service Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Offshore AS - 994835904
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,7 år
Styre­medlem 2011 2016 5,5 år
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
169
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 717 000
Personalkostnader
111 229 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
126 000
Egenkapital
13 241 000
Gjeld
52 694 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 16 14 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 81 76 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 182 717 172 736 125 677
Driftsresultat 19 691 14 818 -768
Resultat før skatt 15 135 10 971 -1 651
Ordinært resultat 15 135 10 971 -1 651
Årsresultat 15 135 10 971 -1 651
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 126 296 200
Sum omløpsmidler 65 810 48 352 50 989
Sum eiendeler 65 936 48 648 51 189
Sum egenkapital 13 241 12 660 1 689
Sum langsiktig gjeld 457 1 158 623
Sum kortsiktig gjeld 52 237 34 830 48 876

4service Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Holding AS - 916271344
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 512 089 000
Personalkostnader
835 461 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
659 857 000
Egenkapital
368 195 000
Gjeld
666 307 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 7 7 3
Rentedekningsgrad 4 4 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 32 32 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 512 089 1 260 952 588 296
Driftsresultat 24 358 19 739 -4 587
Resultat før skatt -9 635 -9 339 -22 629
Ordinært resultat -9 635 -9 339 -22 629
Årsresultat -9 348 -11 024 -22 186
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 659 857 622 974 293 763
Sum omløpsmidler 374 645 360 124 200 955
Sum eiendeler 1 034 501 983 098 494 718
Sum egenkapital 368 195 377 652 233 911
Sum langsiktig gjeld 246 158 255 419 623
Sum kortsiktig gjeld 420 149 350 028 260 183

4service Landanlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Landanlegg AS - 996164748
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2016 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
263
Styremedlemmer
0
Omsetning
243 118 000
Personalkostnader
87 170 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 248 000
Egenkapital
14 375 000
Gjeld
81 853 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 70 63 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 243 118 212 895 121 393
Driftsresultat 20 555 11 452 6 513
Resultat før skatt 15 445 8 547 4 751
Ordinært resultat 15 445 8 547 4 751
Årsresultat 15 445 8 547 4 751
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 248 5 680 3 137
Sum omløpsmidler 89 980 66 167 57 958
Sum eiendeler 96 228 71 848 61 095
Sum egenkapital 14 375 16 324 7 777
Sum langsiktig gjeld 741 1 393 69
Sum kortsiktig gjeld 81 112 54 130 53 249

4service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service AS - 997649117
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
237
Styremedlemmer
0
Omsetning
211 415 000
Personalkostnader
79 186 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 249 000
Egenkapital
25 815 000
Gjeld
65 262 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 77 70 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 211 415 250 106 289 669
Driftsresultat 25 458 30 611 30 004
Resultat før skatt 19 411 22 723 22 560
Ordinært resultat 19 411 22 723 22 560
Årsresultat 19 411 22 723 22 560
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 249 4 088 1 652
Sum omløpsmidler 86 829 132 486 150 636
Sum eiendeler 91 078 136 575 152 288
Sum egenkapital 25 815 8 760 12 880
Sum langsiktig gjeld 1 923 883 0
Sum kortsiktig gjeld 63 339 126 931 139 408

4service Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Gruppen AS - 897392232
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2016 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 056 000
Personalkostnader
27 479 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
522 955 000
Egenkapital
98 524 000
Gjeld
496 604 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 8 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 32 42 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 056 4 047 2 962
Driftsresultat -44 087 -35 826 -18 092
Resultat før skatt 1 744 29 446 14 742
Ordinært resultat 1 744 29 446 14 742
Årsresultat 1 744 29 446 14 742
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 522 955 426 112 25 512
Sum omløpsmidler 72 173 163 071 101 868
Sum eiendeler 595 128 589 183 127 379
Sum egenkapital 98 524 96 740 20 593
Sum langsiktig gjeld 291 533 288 701 0
Sum kortsiktig gjeld 205 071 203 743 106 787

4service Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 4service Holding AS - 996164802
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Oksenøyveien 16, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2013 2,7 år
Styre­medlem 2011 2013 2,7 år
Styrets leder 2010 2011 < 1 år

Compass Holding Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Compass Holding Norge AS - 979369506
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Drengsrudbekken 12, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
435 713 000
Egenkapital
281 346 000
Gjeld
871 749 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 8 8 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -123 -197 -158
Resultat før skatt -1 578 -6 639 57 679
Ordinært resultat -1 578 -6 639 57 679
Årsresultat -1 578 -6 639 57 679
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 435 713 435 590 433 706
Sum omløpsmidler 717 382 622 377 650 557
Sum eiendeler 1 153 095 1 057 967 1 084 263
Sum egenkapital 281 346 282 923 289 562
Sum langsiktig gjeld 193 658 192 713 183 991
Sum kortsiktig gjeld 678 091 582 331 610 710

Forpleiningstjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forpleiningstjenester AS - 982575699
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Oksenøyveien 16, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2010 2,8 år
Styre­medlem 2000 2007 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 920 000
Personalkostnader
295 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 214 000
Egenkapital
10 604 000
Gjeld
33 869 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 86 88 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 920 72 796 67 412
Driftsresultat 14 243 16 028 14 290
Resultat før skatt 10 546 12 595 10 781
Ordinært resultat 10 546 12 595 10 781
Årsresultat 10 546 12 595 10 781
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 214 1 757 1 864
Sum omløpsmidler 42 259 43 348 40 148
Sum eiendeler 44 472 45 105 42 011
Sum egenkapital 10 604 12 062 11 518
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 869 33 043 30 494

Ess Onshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ess Onshore AS - 920407692
Ikke tilgjengelig
Lervigsveien 16, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2,1 år
Styre­medlem 2003 2006 3,1 år

Ess Mobile Offshore Units AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ess Mobile Offshore Units AS - 821754852
Cateringvirksomhet
Forusparken 2, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
84
Styremedlemmer
0
Omsetning
114 043 000
Personalkostnader
79 996 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
19 266 000
Gjeld
25 334 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 44 19 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 114 043 59 510 75 646
Driftsresultat 1 612 -563 -3 692
Resultat før skatt 1 284 -378 -2 698
Ordinært resultat 1 284 -378 -2 698
Årsresultat 1 284 -378 -2 698
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 19
Sum omløpsmidler 44 599 28 447 30 920
Sum eiendeler 44 599 28 447 30 939
Sum egenkapital 19 266 17 982 17 927
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 334 10 465 13 011

Ess Support Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ess Support Services AS - 937657293
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Forusparken 2, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2010 6 år
Styre­medlem 2003 2010 7,5 år
Vara­medlem 2002 2002 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
536
Styremedlemmer
0
Omsetning
599 364 000
Personalkostnader
423 341 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 096 000
Egenkapital
292 874 000
Gjeld
165 132 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 5 3 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 44 42 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 599 364 510 522 567 169
Driftsresultat 15 654 5 650 -21 258
Resultat før skatt 18 602 9 957 -6 726
Ordinært resultat 18 602 9 957 -6 726
Årsresultat 18 602 9 957 -6 726
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 096 10 480 8 127
Sum omløpsmidler 446 911 373 995 389 375
Sum eiendeler 458 006 384 475 397 502
Sum egenkapital 292 874 274 272 259 781
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 165 132 110 203 137 721