Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Asbjørg G Kanestrøm

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Asbjørg Kanestrøm Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Alvestad Gård ANS Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
Smøla Senterparti Styrets leder 2011 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 0
Solsiden Maskinlag BA Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Asbjørg Kanestrøm Styrets leder 2000** - 2019
Smøla Skytterlag Styre­medlem 2016 - 2018
Smøla Nærings- og Kultursenter Kf Styre­medlem 2016 - 2020
Nordmør Skyttersamlag Nestleder styre 2013 - 2014
ANS Smølasenteret Styre­medlem 2011 - 2013

Asbjørg Kanestrøm

Foretaksinfo
(Aktiv) Asbjørg Kanestrøm - 969131021
Oppdrett av annet storfe
, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Alvestad Gård ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alvestad Gård ANS - 922180318
Oppdrett av annet storfe
Østsideveien 234, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,3 år

Smøla Senterparti

Foretaksinfo
(Aktiv) Smøla Senterparti - 997264681
Partipolitiske organisasjoner
, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,7 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,7 år

Solsiden Maskinlag BA

Foretaksinfo
(Aktiv) Solsiden Maskinlag BA - 984189036
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,9 år

Smøla Skytterlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Smøla Skytterlag - 995277441
Idrettslag og -klubber
Kaiveien 72, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,2 år

Smøla Nærings- og Kultursenter Kf

Foretaksinfo
(Aktiv) Smøla Nærings- og Kultursenter Kf - 997825705
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Rådhusveien 15, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 4,4 år

Nordmør Skyttersamlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordmør Skyttersamlag - 971375647
Idrettslag og -klubber
V/ola Krogstad Sørset, 6490 Eide
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2014 1,2 år

ANS Smølasenteret

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Smølasenteret - 951013323
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 2,1 år

Smøla Utleiebygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Smøla Utleiebygg AS - 937639783
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1,9 år

Imarfinans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Imarfinans AS - 977237432
Plan- og reguleringsarbeid
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2012 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 160 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 651 000
Egenkapital
102 000
Gjeld
41 594 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 54 56 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 160 17 631 17 550
Driftsresultat 2 910 3 942 4 910
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 41 651 57 837 71 398
Sum omløpsmidler 45 275 3 300
Sum eiendeler 41 696 58 112 74 697
Sum egenkapital 102 102 102
Sum langsiktig gjeld 40 344 56 482 72 620
Sum kortsiktig gjeld 1 250 1 529 1 976

Stiftelsen Fru Guri Av Edøy

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Fru Guri Av Edøy - 975524612
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 3,7 år