Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ole Svendgård

Rapportdato: 2023-02-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 560 og med ett samlet driftsresultat på -1 418. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Getek AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 9 380 -2 143
Autoagri AS Styrets leder 2020 - Aktiv 888 -544
Svendgård Inergo Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Renergy - Renewable Energy Cluster Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
Inergo AS Styrets leder 2011 - Aktiv 2 292 1 269
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 2 292 1 269

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Svendgård Inergo Adm. direktør 2007 - 2019
Svendgård Inergo Styrets leder 2000** - 2019
Matematikkbølgen AS Styrets leder 2017 - 2017
Viva AS Adm. direktør 2007 - 2016
Viva AS Styre­medlem 2002 - 2010
Viva AS Vara­medlem 2000** - 2002
Infond AS Styrets leder 2007 - 2008
Infond AS Styre­medlem 2000** - 2007
Naturgass Trøndelag AS Adm. direktør 2004 - 2011

Getek AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Getek AS - 912429954
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Stavsjøvegen 23, 7550 Hommelvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 380 000
Personalkostnader
4 591 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 297 000
Egenkapital
-1 163 000
Gjeld
7 683 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 9 9 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 380 9 278 10 791
Driftsresultat -2 143 -1 322 -1 990
Resultat før skatt -1 845 -1 323 -1 934
Ordinært resultat -1 845 -1 323 -1 934
Årsresultat -1 845 -1 323 -1 934
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 297 1 915 1 691
Sum omløpsmidler 4 224 5 823 6 185
Sum eiendeler 6 520 7 738 7 877
Sum egenkapital -1 163 682 -449
Sum langsiktig gjeld 4 509 4 748 5 430
Sum kortsiktig gjeld 3 174 2 309 2 896

Autoagri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autoagri AS - 920915086
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Verkstedveien 4, 7125 Vanvikan
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
888 000
Personalkostnader
2 480 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 164 000
Egenkapital
4 971 000
Gjeld
3 108 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 8
Totalt 12 2 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 888 3 601 600
Driftsresultat -544 -87 -170
Resultat før skatt -594 -101 -133
Ordinært resultat -594 -101 -133
Årsresultat -594 -101 -133
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 164 174 84
Sum omløpsmidler 3 915 1 025 309
Sum eiendeler 8 079 1 200 393
Sum egenkapital 4 971 140 241
Sum langsiktig gjeld 2 600 0 0
Sum kortsiktig gjeld 508 1 059 152

Svendgård Inergo

Foretaksinfo
(Aktiv) Svendgård Inergo - 978686842
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Martin Linges veg 1, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2007 2019 11,7 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Renergy - Renewable Energy Cluster

Foretaksinfo
(Aktiv) Renergy - Renewable Energy Cluster - 919847344
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 5,2 år

Inergo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inergo AS - 997033728
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Martin Linges veg 1, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 11,6 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 292 000
Personalkostnader
863 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
420 000
Egenkapital
3 880 000
Gjeld
1 085 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 88 89 89
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 292 1 879 1 947
Driftsresultat 1 269 918 884
Resultat før skatt 998 729 698
Ordinært resultat 998 729 698
Årsresultat 998 729 698
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 420 0 0
Sum omløpsmidler 4 545 3 780 3 189
Sum eiendeler 4 965 3 780 3 189
Sum egenkapital 3 880 3 382 2 652
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 085 398 536

Matematikkbølgen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Matematikkbølgen AS - 996126439
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Amborsvingen 34, 7125 Vanvikan
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 167 000
Personalkostnader
859 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 379 000
Egenkapital
1 235 000
Gjeld
1 529 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 90 5 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 167 257 249
Driftsresultat 3 220 -368 -532
Resultat før skatt 3 142 -503 -664
Ordinært resultat 3 142 -503 -664
Årsresultat 3 142 -503 -664
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 379 1 294 1 295
Sum omløpsmidler 1 384 162 80
Sum eiendeler 2 763 1 456 1 375
Sum egenkapital 1 235 -1 907 -1 404
Sum langsiktig gjeld 968 2 292 2 378
Sum kortsiktig gjeld 561 1 072 402

Viva AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Viva AS - 982961726
Teknisk prøving og analyse
, 7165 Oksvoll
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2016 8,6 år
Styre­medlem 2002 2010 8 år
Vara­medlem 2000 2002 1,2 år

Infond AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Infond AS - 930288438
Eiendomsforvaltning
Jakob Weidemannsgate 9, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Styre­medlem 2000 2007 6,7 år

Naturgass Trøndelag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Naturgass Trøndelag AS - 879490952
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
Martin Linges vei 1, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2011 6,9 år

Norsk Gassenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Gassenter AS - 981905571
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Helganesvegen 41, 4262 Avaldsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2008 6 år

Norut Northern Research Institute AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norut Northern Research Institute AS - 964479836
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Forskningsparken i Tromsø, 9294 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år

Pkom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pkom AS - 876503662
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Innovarena Fjordgata 8, 7900 Rørvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 693 000
Personalkostnader
3 479 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 000
Egenkapital
618 000
Gjeld
1 222 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 10 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 2
Resultatgrad 12 8 2
Kontantstrøm fra drift 7 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 69 61 38
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 693 5 853 4 027
Driftsresultat 342 270 27
Resultat før skatt 262 195 14
Ordinært resultat 262 195 14
Årsresultat 262 195 14
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 138 57 75
Sum omløpsmidler 1 701 1 856 1 138
Sum eiendeler 1 839 1 913 1 214
Sum egenkapital 618 823 628
Sum langsiktig gjeld 0 2 4
Sum kortsiktig gjeld 1 222 1 088 582

Kopparn Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kopparn Utvikling AS - 981165144
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjugn Rådhus Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2010 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
441 000
Personalkostnader
21 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 908 000
Egenkapital
4 149 000
Gjeld
39 449 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 441 337 187
Driftsresultat -1 191 -633 -334
Resultat før skatt -936 -340 -282
Ordinært resultat -936 -340 -282
Årsresultat -936 -340 -282
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 908 5 323 5 336
Sum omløpsmidler 37 690 39 216 39 652
Sum eiendeler 43 599 44 539 44 988
Sum egenkapital 4 149 5 085 5 426
Sum langsiktig gjeld 38 672 38 690 39 377
Sum kortsiktig gjeld 777 764 186

Siva Namsos Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Namsos Eiendom AS - 980762750
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år