Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bent Kristiansen

Rapportdato: 2022-12-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Apply Norge AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Holmestrand Internasjonale Montessoriskole Styre­medlem 2018 - 2021
Holmestrand Internasjonale Montessoriskole Vara­medlem 2017 - 2018
Holmestrand Internasjonale Montesssoribarnehage Sa Styre­medlem 2018 - 2021
Holmestrand Internasjonale Montesssoribarnehage Sa Vara­medlem 2017 - 2018
Konsulentselskapet Enso AS Styre­medlem 2016 - 2022

Holmestrand Internasjonale Montessoriskole

Foretaksinfo
(Aktiv) Holmestrand Internasjonale Montessoriskole - 987098570
Ordinær grunnskoleundervisning
Eikelund 8, 3083 Holmestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 2,6 år
Vara­medlem 2017 2018 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 016 000
Personalkostnader
11 244 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 908 000
Egenkapital
4 676 000
Gjeld
28 910 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 46 48 46
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 15 016 13 703 12 563
Driftsresultat 1 088 816 551
Resultat før skatt 328 741 493
Ordinært resultat 328 741 493
Årsresultat 328 741 493
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 28 908 28 979 5 602
Sum omløpsmidler 4 679 8 344 3 620
Sum eiendeler 33 586 37 323 9 221
Sum egenkapital 4 676 4 349 3 608
Sum langsiktig gjeld 26 221 29 094 1 754
Sum kortsiktig gjeld 2 689 3 880 3 860

Holmestrand Internasjonale Montesssoribarnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Holmestrand Internasjonale Montesssoribarnehage Sa - 885913482
Barnehager
Eikelund 8, 3083 Holmestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 2,6 år
Vara­medlem 2017 2018 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 046 000
Personalkostnader
11 207 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 992 000
Egenkapital
4 773 000
Gjeld
28 378 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 16 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 7 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 58 48 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 15 046 10 539 10 431
Driftsresultat 1 652 608 -125
Resultat før skatt 873 530 -187
Ordinært resultat 873 530 -187
Årsresultat 873 530 -187
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 28 992 28 786 5 548
Sum omløpsmidler 4 159 9 010 2 575
Sum eiendeler 33 151 37 796 8 123
Sum egenkapital 4 773 3 825 3 300
Sum langsiktig gjeld 26 000 30 600 1 570
Sum kortsiktig gjeld 2 378 3 371 3 254

Konsulentselskapet Enso AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Konsulentselskapet Enso AS - 915718515
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Kristian Augusts gate 12, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2022 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 774 000
Personalkostnader
39 025 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 000
Egenkapital
1 022 000
Gjeld
15 340 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 69 78 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 52 774 48 732 51 954
Driftsresultat 3 938 4 222 3 435
Resultat før skatt 3 066 3 291 2 667
Ordinært resultat 3 066 3 291 2 667
Årsresultat 3 066 3 291 2 667
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 72 143 215
Sum omløpsmidler 16 291 16 963 15 116
Sum eiendeler 16 362 17 106 15 331
Sum egenkapital 1 022 7 616 4 344
Sum langsiktig gjeld 0 5 10
Sum kortsiktig gjeld 15 340 9 485 10 978

Apply Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Apply Norge AS - 983862675
Overflatebehandling av metaller
Korsgårdsveien 50, 3089 Holmestrand
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 21,9 år