Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ørjan Strand

Rapportdato: 2023-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 685 og med ett samlet driftsresultat på -1 084. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Over Evne AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -19
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 -19
Koment Bodø AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 4 728 31
Opptur AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 579 -857
- Styrets leder 2018 - Aktiv 579 -857
Atomvinter Booking AS Styrets leder 2020 - Aktiv 335 -228
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 335 -228
Laiv AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -74

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Øyvind Strand Maskin AS Adm. direktør 2020 - 2021
Atomvinter Booking AS Vara­medlem 2013 - 2020
Atomvinter Booking AS Vara­medlem 2013 - 2020
Gatafestivalen Adm. direktør 2017 - 2022

Over Evne AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Over Evne AS - 926159437
Uoppgitt
C/o Siffo AS Sjøgata 15 6 Etg, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,3 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 8
Totalt 2 8
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -19 -15
Resultat før skatt -19 -15
Ordinært resultat -19 -15
Årsresultat -19 -15
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4 30
Sum eiendeler 4 30
Sum egenkapital -4 15
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 15

Koment Bodø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koment Bodø AS - 919643803
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Sjøgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 728 000
Personalkostnader
873 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 000
Egenkapital
221 000
Gjeld
844 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 8
Resultatgrad 2 18 18
Kontantstrøm fra drift 1 18 18
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 32 88 86
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 728 877 1 396
Driftsresultat 31 132 228
Resultat før skatt 7 100 176
Ordinært resultat 7 100 176
Årsresultat 7 100 176
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 36 0 22
Sum omløpsmidler 1 028 510 594
Sum eiendeler 1 064 510 616
Sum egenkapital 221 214 114
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 844 296 502

Opptur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opptur AS - 920574572
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
C/o Siffo AS 6etg Sjøgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2018 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
579 000
Personalkostnader
489 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
-786 000
Gjeld
1 691 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 10
Fordringsomsetningshastighet 0 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 4 88 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 579 3 525 11 123
Driftsresultat -857 1 275 -1 183
Resultat før skatt -898 1 155 -1 240
Ordinært resultat -898 1 155 -1 240
Årsresultat -898 1 155 -1 240
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 398 528
Sum omløpsmidler 898 1 076 942
Sum eiendeler 906 1 473 1 469
Sum egenkapital -786 -388 -1 730
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 691 1 862 3 200

Atomvinter Booking AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atomvinter Booking AS - 912159558
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Storgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 3,1 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 9,6 år
Vara­medlem 2013 2020 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
335 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-640 000
Gjeld
646 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 10 0 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 335 0 95
Driftsresultat -228 -484 -271
Resultat før skatt -230 -484 -274
Ordinært resultat -230 -484 -274
Årsresultat -230 -484 -274
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 30 565
Sum eiendeler 7 30 565
Sum egenkapital -640 -410 74
Sum langsiktig gjeld 75 75 75
Sum kortsiktig gjeld 571 365 416

Laiv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Laiv AS - 922936692
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
C/o Siffo AS Sjøgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
-5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 6 15
Kapitalomsetningshastighet 0 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 10
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 1 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 2 46 71
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 920 3 641
Driftsresultat -74 14 181
Resultat før skatt -73 4 163
Ordinært resultat -73 4 163
Årsresultat -73 4 163
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 25 185 352
Sum eiendeler 25 185 352
Sum egenkapital -4 69 64
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 117 288

Starsa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Starsa AS - 822890032
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
C/o Siffo AS Sjøgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
550 000
Personalkostnader
26 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
430 000
Egenkapital
125 000
Gjeld
305 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 12 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 60 66 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 550 812 150
Driftsresultat 33 66 62
Resultat før skatt 9 38 48
Ordinært resultat 9 38 48
Årsresultat 9 38 48
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 430 463 540
Sum omløpsmidler 0 205 68
Sum eiendeler 430 669 608
Sum egenkapital 125 116 78
Sum langsiktig gjeld 68 11 14
Sum kortsiktig gjeld 237 541 517

Siste Gang AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siste Gang AS - 919610131
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Professor Schyttes gate 26, 8005 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,5 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
493 000
Personalkostnader
309 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
235 000
Egenkapital
239 000
Gjeld
129 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 85 0 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 493 0 0
Driftsresultat 131 -21 -18
Resultat før skatt 246 -21 -18
Ordinært resultat 246 -21 -18
Årsresultat 246 -21 -18
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 235 35 20
Sum omløpsmidler 133 2 552
Sum eiendeler 367 37 572
Sum egenkapital 239 -7 13
Sum langsiktig gjeld -13 0 0
Sum kortsiktig gjeld 142 44 558

Strandnes Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandnes Holding AS - 919610107
Kombinerte kontortjenester
Professor Schyttes gate 26, 8005 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,5 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
348 000
Egenkapital
233 000
Gjeld
164 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -101 -97 -31
Resultat før skatt -101 -97 -52
Ordinært resultat -101 -97 -52
Årsresultat -101 -97 -52
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 348 68 68
Sum omløpsmidler 49 52 592
Sum eiendeler 397 120 660
Sum egenkapital 233 -66 32
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164 186 629

Av Studio

Foretaksinfo
(Aktiv) Av Studio - 997151917
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Mediegården Storgata 13/15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 11,7 år

Øyvind Strand Maskin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øyvind Strand Maskin AS - 911592576
Grunnarbeid
Eiterjord, 8110 Moldjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 2021 1,6 år

Bodø Matfestival AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bodø Matfestival AS - 919764104
Drift av puber
C/o Siffo AS 6. Etasje Sjøgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Gatafestivalen

Foretaksinfo
(Aktiv) Gatafestivalen - 919148810
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
C/o Morten Stavdal Trælnes Alstadtunet 12, 8071 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2022 5,3 år