Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dag Otto Winnæss

Rapportdato: 2019-11-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 181 922 og med ett samlet driftsresultat på 26 608. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arena Kompetanseutvikling Dag Otto Winnæss Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Ect AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 143 704 20 350
Ebi AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -14
Roar Jørgensen AS Styrets leder 2014 - Aktiv 38 218 6 272

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arena Kompetanseutvikling Dag Otto Winnæss Styrets leder 2000** - 2019
Ebi AS Vara­medlem 2005 - 2016
Økonomihuset Ringerike AS Adm. direktør 2011 - 2013
Hedda Hytter AS Styre­medlem 2011 - 2013
Arena Kompetanseutvikling AS Styrets leder 2009 - 2011
Arena Kompetanseutvikling AS Styre­medlem 2003 - 2009
Arena Kompetanseutvikling AS Adm. direktør 2003 - 2010

Arena Kompetanseutvikling Dag Otto Winnæss

Foretaksinfo
(Aktiv) Arena Kompetanseutvikling Dag Otto Winnæss - 976271823
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Stuvstadgrenda 373, 3620 Flesberg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Ect AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ect AS - 946038857
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Hotvetalleen 11, 3018 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
113
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 704 000
Personalkostnader
95 684 000
Lederlønn
1 835 000
Anleggsmidler
3 202 000
Egenkapital
31 563 000
Gjeld
42 683 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 89 89 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 143 704 136 364 125 206
Driftsresultat 20 350 23 021 20 157
Resultat før skatt 15 711 17 441 15 232
Ordinært resultat 15 711 17 441 15 232
Årsresultat 15 711 17 441 15 232
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 202 3 566 4 597
Sum omløpsmidler 71 044 61 259 54 716
Sum eiendeler 74 246 64 826 59 313
Sum egenkapital 31 563 20 867 30 131
Sum langsiktig gjeld 5 480 10 959 0
Sum kortsiktig gjeld 37 203 32 999 29 182

Ebi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ebi AS - 988813133
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fagerliveien 12, 3538 Sollihøgda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,5 år
Vara­medlem 2005 2016 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 514 000
Egenkapital
8 225 000
Gjeld
16 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 36 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -15 -19
Resultat før skatt -42 570 217
Ordinært resultat -42 570 217
Årsresultat -42 570 217
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 514 7 342 6 868
Sum omløpsmidler 1 727 929 833
Sum eiendeler 8 240 8 271 7 701
Sum egenkapital 8 225 8 267 7 697
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 4 4

Roar Jørgensen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Roar Jørgensen AS - 979656874
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 218 000
Personalkostnader
22 183 000
Lederlønn
981 000
Anleggsmidler
843 000
Egenkapital
4 685 000
Gjeld
13 960 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 89 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 218 34 203 29 508
Driftsresultat 6 272 9 048 7 497
Resultat før skatt 4 821 6 867 5 620
Ordinært resultat 4 821 6 867 5 620
Årsresultat 4 821 6 867 5 620
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 843 359 352
Sum omløpsmidler 17 802 19 058 15 403
Sum eiendeler 18 645 19 417 15 755
Sum egenkapital 4 685 4 864 3 997
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 960 14 553 11 758

Økonomihuset Ringerike AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Økonomihuset Ringerike AS - 992907436
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2013 1,1 år

Hedda Hytter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hedda Hytter AS - 983532306
Produksjon av monteringsferdige hus
Hedalsvegen 1165, 3528 Hedalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 829 000
Personalkostnader
17 329 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 522 000
Egenkapital
28 234 000
Gjeld
16 730 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 10 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 4 12 4
Kontantstrøm fra drift 5 10 5
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 42 66 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 829 92 183 69 563
Driftsresultat 1 701 6 843 1 372
Resultat før skatt 1 104 5 019 725
Ordinært resultat 1 104 5 019 725
Årsresultat 1 104 5 019 725
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 522 8 977 15 592
Sum omløpsmidler 33 441 44 664 29 045
Sum eiendeler 44 963 53 641 44 637
Sum egenkapital 28 234 28 130 27 708
Sum langsiktig gjeld 765 765 765
Sum kortsiktig gjeld 15 965 24 747 16 164

Arena Kompetanseutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arena Kompetanseutvikling AS - 985298874
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fougners vei 4, 3530 Røyse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,4 år
Styre­medlem 2003 2009 6,6 år
Adm. direktør 2003 2010 7 år

Nhl Helgelandsmoen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nhl Helgelandsmoen AS - 988701238
Ikke tilgjengelig
Dronningveien 39, 3531 Krokkleiva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år

Real Ringerike AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Real Ringerike AS - 986186174
Ikke tilgjengelig
Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2007 4 år

Brigde Consulting Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brigde Consulting Group AS - 980396738
Ikke tilgjengelig
Karenlyst Alle 8 B, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år
Adm. direktør 2000 2002 1,5 år